Захист магістерських робіт студентів спеціальності «Правознавство» в Кіровоградському інституті державного та муніципального управління

16 грудня в Кіровоградському інституті державного та муніципального управління Класичного приватного університету відбувся захист магістерських робіт студентів начальної групи МПЗ-212 спеціальності 8.03040101 «Правознавство». 

На захисті були присутні: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та процесу Національної академії управління Матвійчук Валерій Костянтинович; кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора Інституту права КПУ Сергатий Микола Олександрович; кандидат юридичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та допрофесійної підготовки КПУ Єрмоленко Дмитро Олександрович; кандидат юридичних наук, директор Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Литвин Іван Іванович;

Державна екзаменаційна комісія відмітила високий рівень підготовки під час захисту.