План науково-дослідної роботи на 2013/14 навчальний рік Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету
погоджено
проректор з наукової роботи
Класичного приватного університету
____________А.О. Монаєнко
„________”  ___________2013
 
ПЛАН НАУКОВО-дослідної РОБОТИ
на 2013/14 навчальний рік
КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Вид діяльності 
Захід, що планується
Узагальнені показники
Термін виконання
Відповідальні (виконавець)
1 семестр
2 семестр
1
2
3 Кафедра правознавства
4
5
6
7
Підготовка наукових видань
1
Публікація монографії за темою науково-дослідної роботи кафедри
2
квітень 2014 р.
травень 2014
Литвин І.І.
 
Шаркова Г.Ю,
 
2
Публікація навчального посібника
8
 
1
 
7
Литвин І.І.
Кричун Ю.А.
 
 
3
Публікація наукових статей за дисциплінами кафедри
43
15
28
Литвин І.І. 
Кричун Ю.А.
 
 
4
Публікація тез доповідей на конференцію
38
19
19
Литвин І.І. 
Кричун Ю.А.
 
Керівництво науково-дослідною роботою
5
Керівництво науковою роботою студентів університету (підготовка статті, доповіді на конференцію, підготовка студентів до участі в олімпіадах та всеукраїнських, обласних конкурсах наукових робіт)
32
15
17
Литвин І.І
Кричун Ю.А.
..
 
6
Керівництво роботою студентських науково-дослідних гуртків
1
протягом навчального року
Литвин І.І.
Кричун Ю.А.
 
Виконання науково-дослідної роботи
7
Робота над кандидатською дисертацією
2
протягом навчального року
Ганзицька Т.С.
Товмазова Є М.
 
 
8
Рецензування монографій, дисертацій, авторефератів, наукових статей тощо
13
протягом навчального року
Литвин І.І
Кричун Ю.А.
 
Проведення наукових заходів
9
Проведення наукових та науково-практичних конференцій інститутом
2
грудень 2013 р.
квітень 2014 р.
Шаркова Г.Ю.
Кричун Ю.А.
 
 
директор                                                                                                                                                                                                          І.І. Литвин