Історія кафедри

Кафедра економічної теорії плідно працює з моменту заснування економічного факультету – була створена у 2001 році (завідувачем кафедри з 2001 року до 2013 року була кандидат економічних наук, доцент Кульнєва Галина Михайлівна).

З 2013 року кафедру очолила доктор економічних наук, професор Гальцова Ольга Леонідівна 

З 2009 року кафедра почала готувати аспірантів за спеціальністю 08.00.01 – „Економічна теорія та історія економічної думки”; аспірантів і докторантів за спеціальністю 08.00.03 – „Економіка та управління національним господарством” і була перейменована у кафедру економічної теорії та національної економіки.

З 2011року кафедра готує магістрів зі спеціальності ”Прикладна економіка” і була перейменована у кафедру економічної теорії, національної економіки та прикладної економіки.

Магістри зі спеціальності ”Прикладна економіка” володіють інструментарієм моделювання бізнес-процесів та інноваційними комп’ютерними технологіями для вирішення економічних завдань у різних сферах економіки. На фахівців цього напряму сьогодні наявний високий попит на ринку праці.Наші випускники працюють в різних сферах економіки: на виробничих підприємствах, у фінансових установах та в комерційних компаніях. Фундаментальна підготовка з математики та економічного моделювання дозволяє нашим випускникам інтегруватися в систему університетської освіти за кордоном.

Професійні назви робіт, які здатен виконувати магістр з фаху “Прикладна економіка”: керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, викладач вищого та професійно-виховного навчального закладу, науковий співробітник (економіка), керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком, директор (начальник, інший керівник) підприємства, фахівець з методів розширення ринків збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, експерт із зовнішньоекономічних питань, економічний радник, оглядач  з економічних питань, консультант з економічних питань, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Основні напрями професійної діяльності: організаційно-управлінська, освітня, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична.  Магістр спеціальності “Прикладна економіка” за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, науково-дослідницька.

Стратегією кафедри є пріоритетність питань якості підготовки фахівців, постійне підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості. Основним напрямком навчально-методичної та наукової роботи кафедри є викладання й дослідження наукових та практичних проблем в сфері соціально-економічних відносин.

Наукові інтереси кафедри: виконуються дослідження за темою ”Розвиток національної економіки в контексті сучасної економічної теорії”.

Високий рівень викладання дисциплін студентам забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри, до якого входять 1 доктор економічних наук та 4 кандидати економічних наук.

Штатні співробітники кафедри здійснюють  підготовку студентів за всіма напрямами навчання та мають високий рівень наукової і практичної підготовки: доктор економічних наук Гальцова О.Л., кандидат економічних наук, доцент Кульнєва Г.М., кандидат економічних наук, доцент Горохова В.С., кандидат економічних наук Завадська Н.О., кандидат економічних наук Селезньова О.В., старший викладач Бургман М.К. 

В різний час на кафедрі плідно працювали штатними співробітниками: доктор наук з державного управління Алейнікова О.В., доктор економічних наук Вінніченко І.І., кандидат економічних наук Бебко О.М.,   кандидат економічних наук Афендікова Н.О., кандидат економічних наук Фатюха Ю.Л. та інші.