Наукові гуртки

Студентський науково-дослідний гурток з міжнародної економіки „Глобус” та з маркетингу „Оптима”.

Керівник – завідувач кафедри маркетингу та міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор Корінєв В.Л.