27-28 листопада 2014 року Класичний приватний університет прийняв участь у Першій щорічній науково-освітній виставці «Публічне управління XXI»

27-28 листопада 2014 року Класичний приватний університет прийняв участь у Першій щорічній науково-освітній виставці «Публічне управління XXI», яка відбулась на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Мета виставкипрезентація досягнень, сучасних розробок та можливостей галузі «Державне управління»; налагодження конструктивної взаємодії з надавачами суспільних послуг, бізнес-середовищем; сприяння формуванню й реалізації інноваційних наукових і освітніх проектів; поглиблення міжнародної інтеграції та співробітництва у сфері публічного управління.

 

Основними завданнями виставки були:
- висвітлення потенціалу освітньої галузі «Державне управління»;
- презентація для потенційних замовників результатів наукових досліджень у галузі науки «Державне управління»;
- демонстрація кращих вітчизняних і світових практик, розробок та наукових проектів у сфері публічного управління;
- обмін досвідом щодо використання сучасних освітніх технологій та інновацій у підготовці кадрів вищої кваліфікації;
- визначення перспектив міжнародного співробітництва у сфері публічного управління.
Під час роботи Виставки відбулася презентація наукових здобутків, освітніх розробок, програм міжнародного співробітництва та співпраці з органами публічної влади Національної академії державного управління при Президентові України та регіональних інститутів, творчих колективів кафедр. Презентацію наукових та освітніх проектів, програм міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів, які здійснюють діяльність у сфері публічного управління відкрив проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Монаєнко Антон Олексійович, який виступив із доповіддю: «Розвиток науки та освіти в галузі «державне управління» в Класичному приватному університеті». Класичний приватний університет також представляли: начальник наукового відділу, кандидат наук з державного управління, доцент Коваленко Євгенія Олександрівна, старший методист спеціалізованих вчених рад Голомб Вікторія Володимирівна, технічний секретар спеціалізованих вчених рад Нечепоренко Денис Сергійович. Свої науково-освітні здобутки також презентували Полтавська державна аграрна академія, Національний фармацевтичний університет, Національний університет цивільного захисту України, представники обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, у рамках виставки відбулися:

– семінари, тренінги, майстер-класи провідних учених і практиків, стендове обговорення проблем;
– нарада з представниками обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
– конференція провайдерів міжнародних та вітчизняних проектів: фондів сприяння та розвитку, організацій-партнерів, державних та недержавних інституцій;
– круглий стіл «Розвиток публічного адміністрування в Україні»;
– круглий стіл «Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні»;
– круглий стіл «Засоби надання якісних адміністративних послуг на рівні територіальної громади»;
– круглий стіл «Співробітництво у сфері регіонального розвитку в умовах глобалізації».
Під час роботи Виставки обговорювалося широке коло проблем, пов’язаних із реформуванням системи вищої освіти, підготовкою управлінських кадрів вищої кваліфікації, підвищенням кваліфікації публічних службовців, участю у конкурсно-грантовій діяльності, впровадженням інформаційних технологій навчання, підготовкою фахівців у галузі знань «Державне управління» та за суміжними спеціальностями, працевлаштуванням випускників.
Учасники Виставки погодилися щодо змісту принципових питань.
1. Реформування українського суспільства неможливе без випереджального розвитку фундаментальних наукових досліджень у сфері публічного управління, побудованих на органічному поєднанні кращого європейського досвіду належного врядування із традиціями державного будівництва в Україні.
2. Фундаментальна наука тільки тоді отримує право на буття, коли на її базі відбувається свідоме й цілеспрямоване перетворення життя на краще. Практична значимість і суспільна затребуваність результатів наукових досліджень є головним критерієм продуктивної наукової діяльності взагалі.
3. Підготовка кадрів висококваліфікованих спеціалістів, здатних знайти гідні відповіді на виклики ХХІ століття, неможлива за старими підходами, лише формально адаптованими до новітніх вимог. Сучасні освітянські технології підготовки фахівців у вищих навчальних закладах мають формуватися на комплексному використанні досягнень технологічного прогресу та вкоріненні системи особистісних стимулів до якісного навчання.
4. Наука ХХІ століття, на відміну від традицій минулого, не може бути продуктом діяльності окремих, хоч і геніальних, одинаків. Сучасні відкриття народжуються у дискусіях, суперечках, взаємодії наукових колективів, а набувають істинності через практичну діяльність великої кількості людей. Науково-освітянська виставка стала інноваційною площадкою, комунікативним майданчиком, творчою лабораторією, в межах якої науковці і практики публічного управління одержали можливість вільного спілкування з актуальних тем громадського розвитку і освітянської діяльності.
5. Вищою метою спільної діяльності практиків управлінців і науковців сьогодні має стати не довільне конструювання майбутньої соціальної реальності, а створення умов для саморозвитку суспільства, самостійного пошуку і набуття оптимальних управлінських рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  За підсумками виставки Класичний приватний університет був нагороджений дипломами у номінаціях:
1. Наукові й науково-методичні продукти у сфері публічного управління.
2. Нові технології та засоби навчання в системі e-learning.