Окопник Олена Миколаївна

 

Окопник Олена Миколаївна

народилась 14 січня 1974 року у м. Кіровограді.

У 2003 році магістратуру Національної академії внутрішніх справ України.
З 2003 року розпочала науково-педагогічну діяльність, обіймаючи посади викладача, старшого викладача, доцента кафедри адміністративного права Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС.
У 2007 році захистила дисертаційне дослідження «Органи внутрішніх справ в організаційно-правовому механізмі реалізації виконавчої влади в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право, інформаційне право.
У 2011 році Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцент.
3 вересня 2012 р. доцент кафедри правознавства Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.
 

 

 

Автор понад 30 наукових праць. Сфера наукових інтересів – адміністративне право, адміністративний процес, адміністративна відповідальність, судові та правоохоронні органи України.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: okopnik@bk.ru