Зеленко Інна Павлівна

Зеленко Інна Павлівна

- кандидат юридичних наук, доцент кафедри  конституційного, адміністративного та господарського права КІДМУ КПУ. 

1994 року закінчила Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого (м. Харків) за спеціальністю «Правознавство». 

З 1994 до 1997 рр. працювала викладачем кафедри теорії та історії держави та права Національного університету внутрішніх справ (м. Харків). 

З 1997 до 2000 рр. навчалася в ад’юнктурі кафедри теорії та історії держави та права Національного університету внутрішніх справ (м. Харків). 

З 2001 до 2011 рр. працювала на посаді доцента Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Кіровоград). 

2006 року захистила дисертацію з теми: «Правова культура працівників органів внутрішніх справ (загальнотеоретичний аспект)» (спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень). 
 

 
Автор 17 наукових публікацій, навчально-методичного посібника з теорії держави та права. 

Коло професійних інтересів: теорія та історія держави і права, цивільне право.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: ZELENKO2000@mail.ru