Кондратенко Віталій Миколайович

Кондратенко Віталій Миколайович

- кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права Кіровоградського інституту державного та муніципального управління КПУ.

У 2004 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».
2014 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з теми: “Принципи гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України”.

Має понад 20 наукових та науково-методичних праць з актуальних проблем юридичної науки. З-поміж них: 8 статей у фахових виданнях та 12 у збірниках всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.
Коло наукових інтересів: інформаційна відкритість діяльності публічної адміністрації, взаємодія громадянського суспільства з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: vettty@rambler.ru