Перелік спеціальностей Коледжу Класичного приватного університету для вступу на базі 11 класів на денну ф.н. на ІІ курс
Код
Галузь знань
Код
 Спеціальність
Освітня програма
Термін навчання
(роки)
 
(на базі
11 кл.)
д. ф. навч.
 
01
Освіта/педагогіка
014
Середня освіта Фізичне виховання 
2 р.
01
Освіта/педагогіка
017
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 
2 р.
02
Культура і мистецтво
022
Дизайн Дизайн
3 р.
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка Економіка підприємства
2 р.
06
Журналістика
061
Журналістика Видавнича справа та редагування
3 р.
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування Бухгалтерський облік
2 р.
07
Управління та адміністрування
072
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
2 р.
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Товарознавство та комерційна діяльність
2 р.
07
Управління та адміністрування
076
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Організація обслуговування населення
2 р. 5 м.
08
Право
081
Право  Право
3 р.
12
Інформаційні технології
121
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
3 р.
18
Виробництво та технології
181
Харчові технології Виробництво харчової продукції
2 р. 5 м.
19
Архітектура та будівництво
193
Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
3 р.
23
Соціальні робота
231
Соціальна робота Соціальна педагогіка
2 р.
23
Соціальні робота
231
Соціальна робота Соціальна робота
2 р.
24
Сфера обслуговування
241
Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
2 р. 5 м.
24
Сфера обслуговування
242
Туризм Туризм
2 р. 5 м.
07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент Організація виробництва 
2 р. 5 м.