Польсько-український центр публічного адміністрування, права та європейської інтеграції при Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя, Україна) спільно з Гуманітарною академією ім. Александра Гейштора (м. Пултуск, Польща)

У Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя, Україна) спільно з Гуманітарною академією ім. Александра Гейштора (м. Пултуск, Польща) відкрито Польсько-український центр публічного адміністрування, права та європейської інтеграції. Центр очолює проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор Антон Олексійович Монаєнко.

 

Мета створення та діяльності Центру: - адаптація слухачів та громадськості Запорізької області до практичної роботи з удосконалення та необхідності публічного адміністрування та права в органах державної влади та місцевого самоврядування в Запорізькій області та України шляхом освоєння основних засад публічного управління, європейської інтеграції; інформування громадськості у необхідності проведення структурних та реформ органів влади шляхом надання інформації та роз'яснення вітчизняного та європейського досвіду публічного управління, розвитку правової системи. Створення постійних академічних зв’язків та сприяння здійсненню спільних дослідницьких, навчальних проектів між Університетом та  Гуманітарною академією ім. Александра Гейштора, включаючи програми обмінів студентами та викладачами та створення можливості для викладання навчальних дисциплін.

Основні функції центру

  1. Аналіз та проведення аналітичного дослідження з питань публічного адміністрування, права та європейської інтеграції
  2. Пошук та встановлення контактів з міжнародними установами та організаціями. 
  3. Підготовка матеріалів до підписання Університетом договорів з міжнародними установами, які видають міжнародні сертифікати. Ведення постійного листування  з міжнародними установами та організаціями.
  4. Забезпечення збору матеріалів, які необхідні для діяльності Центру.
  5. Координація розповсюдження інформації в інститутах університету про діяльність Центру.
  6. Навчальна функція Центру. 
  7. Інформаційно-видавнича діяльність Центру.
  8. Документально-аналітична діяльність Центру невід'ємно пов'язана з навчальною діяльністю і ґрунтується на співпраці з органами державної влади, НДО, громадськістю.
    Більш детально діяльність Центру висвітлено в установчих документах. 

Відділ міжнародних зв’язків 
та роботи з іноземними студентами (каб. 219б)