Кафедра освіти та управління навчальним закладом

Кафедра освіти та управління навчальним закладом

Кафедра освіти та управління навчальним закладом проводить підготовку майбутніх магістрів з двох спеціальностей:
-Науки про освіту (освітня програма «Педагогіка вищої школи»);
-Менеджмент (освітня програма «Управління навчальним закладом»).
Кафедра освіти та управління навчальним закладом проводить підготовку аспірантів зі спеціальності «Науки про освіту».
Підготовка магістрів проводиться за денною та заочною формами навчання.
Випускники отримують диплом державного зразка.

 

Завідувач кафедри

Сущенко Андрій Віталійович

доктор педагогічних наук,
професор

Відомості про фахівця  Наукові праці Сущенко А.В.

Контакти:

Аудиторія:
Телефон: (097)001-98-02
e-mail:suhoy03@mail.ru

 

Основні дисципліни, які викладають для магістрів спеціальності
011 – Науки про освіту
(освітня програма “Педагогіка вищої школи”)

 • Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця;
 • Педагогічна та професійна психологія;
 • Педагогічний контроль в системі освіти;
 • Дидактичні системи і практика вищої професійної освіти в Україні;
 • Педагогіка вищої школи;
 • Родинна педагогіка;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Педагогічна майстерність та ін.

Випускник має право займати наступні посади:  2310.2 “Асистент”,  2310.2 “Викладач вищого навчального закладу”.

Основні дисципліни, які викладають для магістрів спеціальності 073 – Менеджмент
(освітня програма “Управління навчальним закладом”)

 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Керівник навчального закладу та психологія управління
 • Менеджмент і теорія організації
 • Освітні технології
 • Правові аспекти управління навчальним закладом
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Техніка управлінської діяльності
 • Управління навчальною та виховною діяльністю
 • Управління трудовими ресурсами та змістом робіт
 • Управління фінансово-економічною діяльністю та ін.

Випускник має право займати наступні посади:  директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.), професійного навчально-виховного закладу, навчально-виховного закладу, курсів підвищення кваліфікації, позашкільного закладу, дошкільного виховного закладу, навчально-виробничого комбінату, директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитяче-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.); начальник навчального (навчально-тренувального) центру; декан; завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури), бази навчально-наукової, завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка); завідувач кафедри та ін.
Одним із основних напрямків підвищення наукового потенціалу кафедри освіти та управління навчальним закладом є наступне навчання за програмою докторів філософії магістрів–випускників.

На цей час 25 аспірантів працюють над дисертаціями на здобуття наукового ступеню Доктор філософії.
Кафедра є змістовим ядром створеної в університеті спеціалізованої вченої ради 17.127.04 з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методики професійної освіти.

На кафедрі освіти та управління навчальним закладом Вас навчатимуть відомі фахівці педагогічної науки південно-українського регіону