Список наукових праць

Список наукових праць кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки за 2015-2016 н. р.

з/п
Назва
Вихідні данні
Кількість сторінок
Прізвища
співавторів
1
2
3
4
5
Гальцова О.Л.
1
Формування організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку промислових підприємств у контексті евроінтеграційних процесів
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015 – Вип. 10 – Ч. 2. – С.64-67.
стаття
немає
2
Сільский зелений туризм як інструмент соціально-економічного розвитку територій
Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: міжнародна науково-практична конференція, 11 листопада 2015 р. - КПУ : Запоріжжя, вид-во КПУ, 2015 р.
Тези
немає
 
 
 
 
 
Кульнєва Г.М.
1
Ефективність інвестицій в інтелектуальний капітал
Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: міжнародна науково-практична конференція, 11 листопада 2015 р. - КПУ : Запоріжжя, вид-во КПУ, 2015 р.
Тези
немає
2
Оцінка ефективності інтелектуального капіталу  в інноваційній 
 
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2015. – № 5. –  С.  82-89.
 
Бургман М.К.
3
Фінансова децентралізація в Україні
Науково - практичний круглий стіл «Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади», м. Запоріжжя. 20 травня  2016р.: / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: вид-во КПУ, 2016 р.
Тези
немає
                                                                                                                 Селезньова О.В.
1
Особливості сучасного процесу екологізації економіки України
Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: міжнародна науково-практична конференція, 11 листопада 2015 р. - КПУ : Запоріжжя, вид-во КПУ, 2015 р. – 725 с.
Тези
немає
2
Екологічний аспект децентралізації влади в Україні
Науково - практичний круглий стіл «Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади», м. Запоріжжя. 20 травня  2016р.: / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: вид-во КПУ, 2016 р.
Тези
немає
3
Сучасні механізми забезпечення державної регуляторної політики в Україні
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», червень 2016 р.
Стаття
До друку
 
 
Завадська Н.О.
 
 
1
Шляхи детінізації економіки національного ринку
Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: міжнародна науково-практична конференція, 11 листопада 2015 р. - КПУ : Запоріжжя, вид-во КПУ, 2015 р.
Тези
немає
2
Деякі аспекти фіскальної децентралізації в країнах з перехідною економікою
Науково - практичний круглий стіл «Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади», м. Запоріжжя. 20 травня  2016р.: / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: вид-во КПУ, 2016 р.
Тези
 
3
Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», червень 2016 р.
Стаття
До друку
Горохова В.С.
1
Контрактная система как механизм экономических сделок
Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: міжнародна науково-практична конференція, 11 листопада 2015 р. - КПУ : Запоріжжя, вид-во КПУ, 2015 р.
Тези
немає
2
Некомерційний сектор економіки України
КПУ 2016
монографія
 
 
 
Бургман М.К.
 
 
1
Проблеми українського ринку праці та особливості його функціонування
Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво № 3, 2015 р. – С. 57 – 63.
 
стаття
 
2
Структура інвестицій у розвиток людського капіталу
Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: міжнародна науково-практична конференція, 11 листопада 2015 р. - КПУ : Запоріжжя, вид-во КПУ, 2015 р.
Тези
немає
3
Оцінка ефективності інтелектуального капіталу  в інноваційній 
 
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2015. – № 5. –  С.  82-89.
 
Кульнєва Г.М.
4
Особливості децентралізації влади (досвід Франції)
Науково - практичний круглий стіл «Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади», м. Запоріжжя. 20 травня  2016р.: / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: вид-во КПУ, 2016 р.