План проведення наукових і науково-технічних заходів в 2017 р.

 План проведення наукових і науково-технічних заходів в 2017 р.

Класичного приватного університету
(назва організації
)

№ з/п
Назва конференції
Місце проведення
Термін проведення
Телефон, факс, e-mail, сайт організації
1.

XXV Міжнародна наукова конференція студентів
і молодих учених
“НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

 
Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)
 7 квітня
2017 року
тел./факс: (061) 701-90-08
E-mail: nauka_osvita@ukr.net
 
2.

Всеукраїнської наукової інтернет-конференції “ОСВІТА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ”

 
На базі інтернет-ресурсу кафедри
філософії, соціології та менеджменту соціокультурної реальності
ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет
 
імені К.Д.Ушинського”
 12-13 травня
2017 року
тел./факс: 0994475757,0633792910
E-mail: zoskaya@mail.ru 
druk.kaffilos@gmail.com
 
3.

Науково-практичний круглий стіл
“ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ”

 
Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)
 
 19 травня
2017 року
тел./факс: 0996637228, 0936752145
E-mail: kaf_fpbd@ua.fm
 
4.

II Всеукраїнська науково-практична конференція: «СУЧАСНА ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК ”

 
Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)
 
 23 квітня
2017 року
 тел./факс: (061) 220-47-30
E-mail: lilu_zp@ukr.net
 
5.

КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ОСОБЛИВОСТЯМ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ,
А ТАКОЖ ВІДЗНАЧЕННЮ ДНЯ НАУКИ 

Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)
 
 18 травня
2017 року
 тел./факс: +38(061)220-58-44,+38(066)182-50-65
E-mail: kcafp@mail.ru
 
6.

Міжнародна науково-практична конференція на тему:
 
«Модернізація економіки
та фінансової системи країни:
актуальні проблеми
та перспективи»
 

Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)
 
 26 травня
2017 року
 тел./факс:+38 (095) 369-23-67
E-mail: conference@kpu.zp.ua
 
7.

Всеукраїнська науково-практична
конференція
 
«СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК: ПРОБЛЕМИ ТА
РІШЕННЯ»
 

Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)
 
25-26 серпня
2017 року
 тел./факс:+38 050 810 87 82
E-mail: filconf@kpu.zp.ua
 
8.

V Міжнародна заочна науково-практична конференція „Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”
 

Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)
 
24 листопада
2017 року
 тел./факс:(061)220-93-66
E-mail: konf.iu.cpu2017@gmail.com
 
9.
ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу»
 
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
15 вересня
2017 року
 тел./факс:066-7204539
E-mail: shirokovarita@gmail.com,
vel-mir@mail.ru,
lobanova-alla@ mail.ru
 
10.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна наукова дискусія: питання юриспруденції»
 
м.Запоріжжя
 
20-21 жовтня
2017 року
 тел./факс:+38 050 810 87 82
 
11.
XXVI Міжнародній науковій конференції студентів
і молодих учених
“НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”
м.Запоріжжя
 
15 листопада
2017 року
 тел./факс: (061) 701-90-08
E-mail: nauka_osvita@ukr.net
 
12.
Всеукраїнська науково-практична конференція 
«СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК»
 
м.Запоріжжя
 
20-21 жовтня
2017 року
 тел./факс: +38 050 810 87 82
E-mail: filconf@kpu.zp.ua
 
13.
Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів»
 
м.Запоріжжя
 
3- 4 листопада
2017 року
 тел./факс: +38 098 24 61 364
E-mail: stategov@kpu.zp.ua
14.
VIІ всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Андріївські читання»,
присвячені 25-річчю
Харківського
Архієрейського Собору
 
м.Запоріжжя
 
14 грудня
2017 року
 тел.(061) 220-93- 66 
Email: sokrat.zc@gmail.com