Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" у Класичному приватному університеті