Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів з напряму підготовки 5.01020101 "Фізичне виховання" у Коледжі Класичного приватного університету