Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів з напряму підготовки 5.03040101 "Правознавство" у Коледжі Класичного приватного університету