Денна форма навчання

 

Код
Галузь знань
Код
Спеціальність
Освітня програма
(спеціалізація)
Інститут іноземної філології
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта Мова і література (англійська)
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Переклад
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Мова і література (англійська)
Інститут журналістики та  масової комунікації
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика та соціальні комунікації
06 Журналістика 061 Журналістика Видавнича справа та редагування
06 Журналістика 061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота
Інститут економіки
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна кібернетика
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
29 Соціальні та поведінкові науки 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Інститут управління
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта Інформатика
04 Богослов’я 041 Богослов’я Православ’я
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
Інститут права ім. В. Сташиса
08 Право 081 Право Право
08 Право 082 Міжнародне право Міжнародне право
Інститут здоров’я, спорту та туризму
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта Фізичне виховання
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта Здоров’я людини
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм