Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в КПУ