Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КПУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів)