Положення про організаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни