Положення про вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі в Класичному приватному університеті