Відділ якості освіти, ліцензування та акредитації

Відділ якості освіти, ліцензування та акредитації створено рішенням вченої ради КПУ від 24.02.2021 року внаслідок реорганізації відділу аналітичного забезпечення, ліцензування та акредитації. Відділ є структурним підрозділом Класичного приватного, що здійснює моніторинг якості освіти здобувачів вищої освіти і академічної спільноти, освітньої і академічної діяльності, дотримання академічної доброчесності, формує аналітичні звіти для управління якістю освіти в КПУ.

Положення про відділ

Мета і завдання відділу

Основною метою діяльності відділу якості освіти, ліцензування та акредитації є удосконалення форм і методів управління внутрішньою системою якості освіти та освітньої діяльності в Університеті, координація процесів ліцензування та акредитації.

  Завдання діяльності відділу якості освіти, ліцензування та акредитації:

 1. Моніторинг освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 2. Моніторингова оцінка якості знань і рівня задоволеності освітнім середовищем здобувачів вищої освіти;
 3. Моніторинг якості кадрового складу;
 4. Моніторинг забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в наукових дослідження здобувачів вищої освіти;
 5. Управління інформацією (інформаційний менеджмент) для консолідації зусиль кафедр і структурних підрозділів в політиці забезпечення якості освіти в Університеті;
 6. Організація та координація заходів підготовки та проведення ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм.
 7. Взаємодія з Міністерством освіти і науки України щодо питань ліцензування освітньої діяльності;
 8. Взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та міжнародними агентствами з акредитації;
 9. Внесення та підтримка в актуальному стані інформації щодо ліцензування та акредитації в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО).

Формування культури якості освіти

Курс професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм»

 

Ознайомитись з матеріалами курсу можна тут

Вебінар Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «PhD — 01 Освіта/Педагогіка. Виклики та перспективи» 15 червня 2021 року

 

Вебінар Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для гарантів освітніх програм: «Акредитація освітніх програм: коротко про важливе» 14 вересня 2021 р.

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості

Рекомендації ЗВО щодо розвитку систем забезпечення академічної доброчесності

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми