В Класичному приватному університеті відбулась Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА»

Проведення у стінах Класичного приватного університету Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА» стало вже доброю традицією. 10 листопада 2021 року в Класичному приватному університеті відбулась ХХX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА».

Її мета полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

 

Відкрила конференцію Перший проректор, д.е.н., професор Ольга Покатаєва, яка зазначила: – «Сьогодні, коли йде процес побудови ринкового господарства, перед навчальними закладами стоїть завдання в підготовці фахівців, здатних ефективно працювати в конкурентному середовищі, адаптуватися в мінливих умовах професійної діяльності, самостійно набувати відповідні знання, застосовувати їх на практиці, критично мислити, своєчасно визначати проблеми та шукати шляхи їх вирішення. Наукові та науково- практичні заходи, які відбуваються в стінах нашого закладу вищої освіти ще раз свідчать про важливість наукової роботи в процесі підготовки фахівців».

Дуже цікаво відбулося пленарне засідання, на якому виступили здобувачі вищої освіти, які у своїх доповідях торкнулись таких питань як: економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання, сучасні дослідження правознавчих проблем, механізми і технології публічного управління та менеджменту і їх інформаційне забезпечення в українських реаліях та світі; сучасні виклики та пріоритети суспільного розвитку в гуманітарному, духовному та педагогічному вимірах; філологічні науки у ХХІ ст.: проблеми та перспективи; соціальні комунікації в глобальному світі; проблемні аспекти фізичного виховання, реабілітації, здоров'я людини, спорту та туризму; транспорт: наука, освіта, виробничий процес.

Зі слів начальника відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків д.е.н., проф. Олени Трохимець, конференція відбулася на високому рівні, про що свідчать якісні, цікаві доповіді та інформативні презентації доповідачів, жваві дискусії під час секційних засідань, а також кількість поданих матеріалів конференції з інститутів Класичного приватного університету, закладів вищої освіти України, Казахстану та Грузії.