ДФ 17.127.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.127.001 Класичного приватного університету, утворена наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2021 року № 1352, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Акімова Андрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Назва дисертації: «Концептуальні основи електронного урядування в системі місцевих громад».

Науковий керівник: Бікулов Дамір Тагірович, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри бізнес- адміністрування та менеджменту Запорізького національного університету.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

Дисертація

Відео захисту