ДФ 17.127.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.127.001 Класичного приватного університету, утворена наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2021 року № 1352, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Радченка Андрія Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Назва дисертації: «Розвиток політико-управлінської еліти в умовах адміністративної реформи в Україні».

Науковий керівник: Буканов Григорій Миколайович, д.держ.упр., доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка».

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

Дисертація

Відео захисту