Наукове життя кафедри

 

 Кафедра менеджменту організацій співпрацює з вищими навчальними закладами:

 

-    Жешувський політехнікум (м. Жешув, Польша) – угода про наукове співробітництво;

-    Київський торговельно-економічний університет (кафедра менеджменту);

-    Київський національний університет ім. Т. Шевченка (кафедра економічної теорії, кафедра інвестиційного та інноваційного менеджменту);

-    Жешувський політехнікум (м. Жешув, Польша) – про обмін студентів з метою проходження професійних та педагогічних практик;

-    Львівський національний університет ім. І. Франка (кафедра менеджменту);

-    Дніпродзержинський державний технічний університет (кафедра економіки підприємства, маркетингу та менеджменту);

-    Запорізький національний технічний університет (кафедра менеджменту та маркетингу);

-    Львівська комерційна академія;

-    Донецький національний університет (кафедра менеджменту);

-    Дніпропетровський транспортний університет ім. Лазаряна (кафедра менеджменту);

-    Національний гірничий університет (кафедра економіки підприємства);

-    Тернопільський національний економічний університет (кафедра менеджменту);

-    Тернопільський національний технічний університет (кафедра менеджменту підприємницької діяльності);

-    Харківський національний економічний університет (кафедра менеджменту) та ін.;