Кафедра менеджменту
 

Завідувач кафедри менеджменту

Томарева - Патлахова Вікторія Валеріївна -

доктор економічних наук, доцент.

Відомості про фахівця Наукові праці Томарева - Патлахова В.В.

Контакти:

Аудиторія:
Телефон:

Кафедра «Менеджменту» здійснює підготовку фахівців, здатних приймати ефективні управлінські рішення щодо планування, організації, мотивації та контролю в різних сферах діяльності підприємств; здійснювати організацію виробництва конкурентоспроможних товарів; забезпечувати ефективне управління проектами; організовувати успішний власний бізнес; креативно мислити.

Кафедра здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальність 073 «Менеджмент».

Підготовка бакалаврів здійснюється за наступними освітніми програмами підготовки за вибором студентів:

 • «Менеджмент на ринку товарів та послуг»;
 • «Менеджмент інвестиційної діяльності»
 • «Аграрний менеджмент»;
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Підготовка магістрів здійснюється за наступними освітніми програмами підготовки за вибором студентів:

 • «Менеджмент на ринку товарів та послуг»;
 • «Менеджмент інвестиційної діяльності»
 • «Аграрний менеджмент»;
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
 • «Бізнес-адміністрування»;
 • «Адміністративний менеджмент;
 • «Менеджмент об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Форма навчання: денна та заочна.

Термін навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:4 роки - для денної форми навчання і 5 років - для заочної форми навчання.

Термін навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: 1,5 роки для денної та заочної форми навчання.

Бази для проходження студентами практики: ТОВ ВТК „КВАНТ-ПЛЮС”, Запорізький державний обласний навчально-курсовий комбінат, Діловий центр Бердянськ”, ТОВ „БАЛТРЕМСТРОЙ”, АТ „РОДОВІД БАНК”, ТОВ „ІНВЕСТ-ПАК”, ПАТ „ПБК „СЛАВУТИЧ”, ТОВ „КОМПОЗИТ-СХІД”, АТ „МОТОР СІЧ”, ТОВ „ТОРОС ЗАПОРІЖЖЯ”таінші.
Студенти та викладачі університету беруть участь у міжнародних програмах обміну та стажування, конкурсах на отримання грантів, які проходять за фінансової підтримки Посольства США в Україні, німецької служби РААР, Посольства Республіки Польща в Україні та представництв польських фондів, представництв Європейської комісії в Україні, Посольства держави Ізраїль в Україні, міжнародних фондів.
Кафедра працює над держбюджетною темою наукового дослідження “Розвиток системи корпоративного управління акціонерними товариствами в умовах трансформаційної економіки”(держ. номерреєстрації0111U001101).
Кафедра здійснює керівництво студентським науково-дослідним гуртком «Ефективний менеджер».

Можливі посади випускників після закінчення навчання:

 • керівники (менеджери) підприємств різних сфер діяльності;
 • керівники підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • керівники інших малих підприємств;
 • менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджери з питань економічної, маркетингової, фінансової, зовнішньоекономічної діяльності;
 • брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів;
 • інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі.

Відмінною особливістю навчання студентів на кафедрі «Менеджменту» є ґрунтовна підготовка фахівців з управління, економіки, маркетингу, логістики, технології виробництва, іноземних мов, комп’ютерних технологій, систем підтримки прийняття управлінських рішень, що є необхідною умовою для сучасних керівників підприємств будь-якого виду діяльності та форми власності.
Спеціальності з менеджменту освітньо-кваліфікаційним рівнеммагістрзнапрямів підготовки «Бізнес-адміністрування» та «Адміністративний менеджмент» здійснюється  на основі базової (ОКР „бакалавр”) або повної вищої освіти (ОКР „спеціаліст”, „магістр”) будь-якоїгалузі знаньпідготовкичиспеціальності.
Сферою професійної діяльності магістрів з менеджменту є управління організаціями і їх структурними підрозділами в різних галузях бізнесу, що передбачає прийняття самостійних рішень, вирішення управлінських завдань комплексного, міжфункціонального характеру на стратегічному та операційному рівнях управління.
Магістр з менеджменту може адаптуватися до таких напрямів функціонального управління, як: економічний; техніко-технологічний; маркетинговий; обліково-контрольний; зовнішньоекономічний; науково- дослідницький;навчально-методичний.
Програми підготовки магістрів задміністративного менеджменту та бізнес-адміністрування є розроблені на основі вивчення міжнародного досвіду, орієнтовані на ринкову економіку України й отримали високу експертну оцінку вітчизнянихтазарубіжнихфахівців.

Особливостями програм підготовки магістрів з спеціальності «Менеджмент» є: глибока теоретична підготовка, чітка практична спрямованість, гнучкість побудови й максимальне врахування індивідуальних інтересів студентів, високий рівень адаптації до потреб бізнесу, інтенсивний тип навчання.