Віртуальна аудиторія

В Класичному приватному університеті на базі сучасного програмного комплексу MOODLE створено сайт підтримки освітніх програм Класичного приватного університету, Фахового коледжу КПУ та Філії Класичного приватного університету у м. Кременчук (віртуальна аудиторія).

Зареєстрованими користувачами цих сайтів є всі здобувачі освіти та викладачі університету та відокремлених структурних підрозділів. На сайті викладачами створено понад 1000 електронних курсів за навчальними планами всіх спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів на усіх рівнях вищої та передвищої освіти.

Студенти всіх форм навчання мають можливість використовувати матеріали електронних курсів у своєму навчанні через Інтернет в будь-якому місці та у будь-який час. Впровадження сайту підтримки навчальних програм дозволило навчатись в Класичному приватному університеті студентам, які мешкають у різних містах та населених пунктах України, а також організувати освітній процес у період карантину.

Під час навчання студенти мають можливість не тільки засвоювати матеріали навчальних курсів, спілкуватися з викладачами у так званому режимі оффлайн (форуми, повідомлення у системі MOODLE, електронне листування тощо), а й приймати участь в очному спілкуванні за допомогою програми для організації відеоконференцій zoom.

Сайт підтримки освітніх програм КПУ (віртуальна аудиторія)