Інститут іноземної філології

Існує з вересня 1999 року коли на базі Міжнародного науково-методичного центру вивчання англійської мови було створено факультет іноземних мов. Інститут іноземної філології створений згідно з наказом Ректора за № 136 від 16.09.2008 р.

 

Директор Інституту іноземної філології

Кирпиченко Олена Ернстівна

кандидат філологічних наук, доцент

Відомості про фахівця  Наукові праці  Кирпиченко О.Е

Контакти:

тел.220-07-96, 220-47-24

e-mail:cpu.philology13@gmail.com

 

Кравченко Тетяна Володимирівна – заступник директора з навчальної, навчально-методичної та виховної роботи

Інститутом іноземної філології КПУ здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями та освітніми програмами:

ступінь „бакалавр”

Спеціальність
Освітня програма
035– Філологія
Мова і література (англійська)
 
Переклад
014 – Середня освіта
Мова і література (англійська)

 

ступінь „магістр”

Спеціальність
Освітня програма
035– Філологія
Мова і література (англійська)
 
Переклад
014 – Середня освіта
Мова і література (англійська)

 

Іноземні мови, які вивчають в інституті:

  • англійська, німецька іспанська – обов’язкові;
  • французька, італійська – за вибором;
  • арабська, японська, чеська – факультативно.

За вибором студента видаються додаткові сертифікати до диплома:

  • перекладач у галузі готельного сервісу та туризму;
  • перекладач-референт;
  • перекладач термінології регіональних галузей промисловості;
  • технічний перекладач.
Студенти мають можливість на заняттях набути досвіду спілкування з носіями англійської мови. На факультеті постійно працюють викладачі із США. Щорічно студенти I-IV курсів влітку від’їжджають на роботу до США, Німеччини, Туреччини.
Навчальний процес в Інституті філології забезпечують висококваліфіковані викладачі, зокрема, 7 докторів наук, професорів та 16 кандидатів наук, доцентів. Практично всі викладачі Інституту, серед яких багато власних випускників, навчаються в аспірантурі.
У складі Інституту продовжує працювати Міжнародний навчально-методичний центр вивчання іноземних мов, де студенти мають змогу вивчати іноземні мови, які не входять до навчальної програми. Навчальний процес в Інституті та у Міжнародному центрі забезпечено новітніми підручниками провідних видавництв світу: Oxford та Cambridge University Press, Longman, Express Publishing, Hueber,  Langenscheidt, Inter Nationes та ін
 
Додаткові можливості, які відкриває навчання в Інституті іноземної філології Класичного приватного університету:
 
освітній аспект:
 
– крім обов’язкових іноземних мов, створено можливості вивчення французької, італійської, арабської, японської та чеської мов із внесенням відповідного запису в диплом;
 – функціонує система надання додаткових спеціалізацій (з отриманням сертифікату):
  • перекладач у галузі готельного сервісу та туризму;
  • перекладач термінології регіональних галузей промисловості;
  • фахівець технічного перекладу;
–  функціонує система отримання міжнародного сертифікату  IES, який сприяє мобільності випускників та підвищує їх конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці;
– з цього року в рамках навчального плану починається навчання студентів за програмами міжнародних сертифікатних екзаменів IELTS (Європейський) та TOEFL (США).
 
Стажування  за кордоном (США, Німеччина та Туреччина) вже стало нормою для студентів Інституту  іноземної філології, який створює всі умови для проведення мовної практики в країнах, мови яких вивчаються. Таку практику пройшли понад 150студентів Інституту, зокрема 70 із них сьогодні працюють у 32  країнах світу: США, Канада, Англія, Німеччина, Італія, Іспанія, Туреччина тощо.
Матеріально–технічна база  є найсучаснішою у порівнянні з вищими навчальними закладами, які готують фахівців за цими  спеціальностями. Це новітній комп’ютерний лінгвістичний клас, сучасна лабораторія технічних засобів навчання, читальний зал іноземної літератури та міжнародний центр вивчення іноземних мов.
 
Враховуючи все вищезазначене студентам надаються можливості залучитися до науково–дослідницької діяльності як у Лабораторії ренесансних студій, що є спільним проектом Класичного приватного університету та Інституту літератури Національної Академії Наук України, так і в  Українському міжвузівському науково-дослідницькому шекспірівському центрі, який має найкращу в Україні наукову бібліотеку з шекспірознавства. При Інституті  успішно здійснюється підготовка кадрів найвищої кваліфікації в аспірантурі за двома спеціальностями (германські мови; історія зарубіжної літератури).
 
Якісне навчання забезпечує  висококваліфікований професорсько-викладацький склад:  7 докторів наук, професорів та 16 кандидатів наук, доцентів.