Ліцензування та акредитація

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Класичний приватний університет має ліцензію на право надання освітніх послуг, яка розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі Ліцензійний реєстр суб’єктів освітньої діяльності у сфері вищої освітиу вигляді відомостей щодо здійснення освітньої діяльності.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності Класичним приватний університетом станом на 09.07.2021 року

Ліцензія Міністерства освіти і науки України (АЕ №636506), чинна на дату прийняття Закону України №222-VIII „Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

Ліцензія є безстроковою (відповідно до Закону України №222-VIII „Про ліцензування видів господарської діяльності”, який набув чинності 28 червня 2015 року).

Ліцензований обсяг та контингент осіб, які навчаються

Ліцензований обсяг осіб станом на 01.08.2022 року складає 4429 осіб.

Ліцензований обсяг на дату оновлення даних у ЄДЕБО можна переглянути за посиланням

Фактичну кількість осіб, які навчаються у Класичному приватному університеті на дату оновлення даних у ЄДЕБО, можна переглянути за посиланням

Відомості про освітні програми, які реалізуються в КПУ, та сертифікати про акредитацію

Станом на 01.08.2022 р. у Класичному приватному університеті реалізується 64 освітні програми, у тому числі: 25 - за освітнім ступенем бакалавр, 30 – за освітнім ступенем - магістр, 9 – за ступенем доктор філософії.

Відомості про освітні програми, які реалізуються в Класичному приватному університеті, та сертифікати про акредитацію

Назва спеціальності (спеціалізація)

Назва освітньої програми

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Дата закінчення дії

Сертифікат про акредитацію спеціальності

Дата закінчення дії

Бакалавр

014 Середня освіта (Здоров’я людини)

Здоров`я людини

   

НІ 0894003

01.07.2025

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

УП 08010723

01.07.2024

   

014 Середня освіта (Фізичне виховання)

Фізичне виховання

   

НІ 0894001

01.07.2025

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

   

НІ 0894002

01.07.2025

022 Дизайн

Дизайн

   

УП 08000612

01.07.2027

035 Філологія

Переклад

   

УП 08008638

01.07.2026

035 Філологія

Мова і література (англійська)

   

УП 08008638

01.07.2026

051 Економіка

Економіка підприємства

№3046

01.07.2027

   

051 Економіка

Економічна кібернетика

№3045

01.07.2027

   

053 Психологія

Психологія

   

НІ 0894008

01.07.2025

061 Журналістика

Видавнича справа та редагування

   

НІ 0894010

01.07.2026

061 Журналістика

Журналістика та соціальні комунікації

   

НІ 0894010

01.07.2026

061 Журналістика

Реклама та зв'язки з громадськістю

   

НІ 0894010

01.07.2026

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

   

НІ 0894017

01.07.2025

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

   

НІ 0894016

01.07.2025

073 Менеджмент

Менеджмент

   

УП 08008639

01.07.2026

075 Маркетинг

Маркетинг

   

НІ 0894015

01.07.2025

081 Право

Право

   

НІ 0894011

01.07.2025

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

   

НІ 0894019

01.07.2025

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

   

НІ 0894020

01.07.2026

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

   

НІ 0894004

01.07.2025

231 Соціальна робота

Соціальна робота

   

НІ 0894021

01.07.2025

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

   

УП 08006970

01.07.2028

242 Туризм

Туризм

   

УП 08006971

01.07.2028

293 Міжнародне право

Міжнародне право

   

УП 08006969

01.07.2028

Магістр

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

   

НІ 0894044

01.07.2025

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Мова і література (англійська)

   

НІ 0894027

01.07.2024

014 Середня освіта (Фізичне виховання)

Фізичне виховання

   

НІ 0894024

01.07.2025

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

   

НІ 0894025

01.07.2025

035 Філологія

Мова і література (англійська)

   

НІ 0894028

01.07.2026

035 Філологія

Переклад

   

НІ 0894028

01.07.2026

041 Богослов’я

Богослов'я

УП 08009086

01.07.2024

   

051 Економіка

Економіка підприємства

№2850

01.07.2027

   

053 Психологія

Психологія

   

НІ 0894029

01.07.2025

061 Журналістика

Зв’язки з громадськістю

   

НІ 0894030

01.07.2025

061 Журналістика

Медіа-комунікації

   

НІ 0894030

01.07.2025

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

   

НІ 0894037

01.07.2025

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

   

НІ 0894036

01.07.2025

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

   

НІ 0894045

01.07.2026

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування
   

НІ 0894045

01.07.2026

073 Менеджмент

Менеджмент органів державного управління та місцевого самоврядування
   

НІ 0894045

01.07.2026

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом

   

НІ 0894045

01.07.2026

073 Менеджмент

Адміністративний менеджмент

   

НІ 0894045

01.07.2026

073 Менеджмент

Бізнес-адміністрування

   

НІ 0894045

01.07.2026

075 Маркетинг

Маркетинг

   

НІ 0894035

01.07.2025

081 Право

Право

   

НІ 0894031

01.07.2025

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

   

НІ 0894038

01.07.2025

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

УП 08009087

01.07.2024

   

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

   

НІ 0894026

01.07.2025

231 Соціальна робота

Соціальна робота

   

НІ 0894040

01.07.2025

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

УП 08009088

01.07.2024

   

242 Туризм

Туризм

УП 08009089

01.07.2024

   

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

УП 08003387

01.07.2024

   

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

 Не акредитовано

 

УП 08000596

01.07.2022

293 Міжнародне право

Міжнародне право

УП 08009085

01.07.2024

   

Доктор філософії

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Рішення НАЗЯВО №8(13)

17.05.2023    

051 Економіка

Економіка

Рішення НАЗЯВО №8(13)

17.05.2023    

053 Психологія

Психологія

Не акредитовано

     

054 Соціологія

Соціологія

Не акредитовано

     

061 Журналістика

Журналістика

Не акредитовано

     

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Не акредитовано

     

081 Право

Право

Рішення НАЗЯВО №8(13)

17.05.2023    

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

Не акредитовано

     

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Рішення НАЗЯВО №8(13)

17.05.2023    

Для перегляду сертифікатів про акредитацію натисніть на його серію та номер у відповідному стовпчику таблиці.

Сертифікати про акредитацію

Для перегляду сертифікатів про акредитацію натисніть на його серію та номер у відповідному стовпчику таблиці.