Наукові конференції 2012 року

План
проведення науково-практичних конференцій
Класичного приватного університету на 2012 рік

№ з/п

Назва конференції

Вищий навчальний заклад, відповідальний за проведення (адреса, телефон, e-mail)

Місто та термін проведення

1. 

III Міжнародна науково-практична конференція “Системний аналіз. Інформатика. Управління”

III Международная научно-практическая конференция "Системный анализ. Информатика. Управление"

 

Класичний приватний університет, Інститут інформаційних та соціальних технологій,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70 б,
тел. (061) 701-15-73,
e-mail: Vkadimir.Bakhrushin@zhu.edu.ua

14-16 березня 2012 р.

2.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Соціальні комунікації сучасного світу”

Класичний приватний університет, Інститут журналістики та масової комунікації,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70 б,
тел. (061) 220-98-73, 220-47-18

29-30 березня 2012 р.

3.

XХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”

Класичний приватний університет
Адреса: Україна, 69002, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського,
70-б, тел./факс: (061) 701-90-08.
e-mail: nauka_osvita@ukr.net

6 квітня 2012 р.

4.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення»

Класичний приватний університет, Інститут інформаційних та соціальних технологій, кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи, кафедра практичної психології, кафедра соціології та соціальної роботи
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70 б,
тел. (061) 270-71-00,
e-mail: suhoy03@mail.ru
jadransky@yandex.ru

20 квітня 2012 р.

5.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
"Актуалні проблеми публічного та приватного права"

III International Scientific and Practical Conference “Current Issues of Public and Private Law”

Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, к. 607-п Класичного приватного університету
Відповідальний секретар роботи конференції – к.ю.н., доцент Армаш Надія Олексіївна
Тел.(факс): (061) 220-58-44, (061) 220-48-08
E-mail: public_law@ukr.net
03 жовтня 2012 року
6. ІV Всеукраїнська
науково-практична конференція
«Актуальні проблеми та
перспективи розвитку публічного управління в Україні»
Класичний приватний університет
вул. Жуковського, 70-б, каб. 705, м. Запоріжжя, 69002
з поміткою „В оргкомітет конференції”
Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати
за телефоном: (061) 220-47-29 (Омельчак Катерина Олександрівна)
E–mail: MDS_KPU@ukr.net
11 жовтня 2012 року

7.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту і туризму”

Класичний приватний університет, Інститут здоров’я, спорту і туризму,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б,
тел. (061) 701-92-24,
e-mail: deczst@yandex.ru

11-12 жовтня 2012 р.

8.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика”

Класичний приватний університет, Інститут управління,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б,
тел. (061) 220-07-88,
e-mail: kpu.kiam.konf@ukr.net

22-23 листопада
2012 року