Інститут економіки і права
Історія інституту

Інститут економіки та права Класичного приватного університету (ІЕП) створено 11 вересня 2020 року на базі двох структурних підрозділів КПУ: Інституту економіки та Інституту права імені Володимира Сташиса.

Інститутом економіки та права здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право. Студенти мають можливість отримати освіту за денною або заочною формами навчання та здобути освітній ступінь «бакалавр» та «магістр».

Керівний склад інституту
 

Очолює Інститут економіки та права КПУ Абакумова Юлія Вікторівна
директор Інституту економіки та права доктор юридичних наук, професор.

Абакумова Юлія Вікторівна є провідним викладачем з дисциплін: «Злочини у сфері господарської діяльності», «Проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Застосування кримінального закону».

Сфера наукових досліджень: обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння; теорія співучасті в кримінальному праві; особливості кваліфікації співучасті у кримінальному правопорушенні; форми організованої злочинності; кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; кримінальні правопорушення проти громадської безпеки; кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та ін.

Автор понад 100 наукових праць. Здійснює керівництво докторантами та аспірантами.

Абакумова Юлія Вікторівна є членом спеціалізованої вченої ради Д.17.127.07. у Класичному приватному університеті за спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Є членом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Держава та регіони» та збірника наукових праць «Право та державне управління».

Контакти: Тел.: (061) 22-80-790 (приймальна), 0504542938 e-mail: Julia_v_abakumova@ukr.net

 

 

Заступники директора
 

 

Чала Олена Анатоліївна - Перший заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи (напрям: "Право"), кандидат економічних наук

 

Контакти:
внутр. телефони - 243; 341.
телефон - 0678575750
 e-mail:  chalaya_lena@ukr.net

 
 

 

Балабуха Катерина Євгенівна - заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи (напрям: "Економіка"), кандидат наук з державного управління

 

Контакти:
тел. (061) 228-08-13
тел. внутр. 337
e-mail:
balabuhakaterina@ukr.net

 

 

Волотко Еліна Володимирівна

Заступник директора з профорієнтаційної та соціально-виховної роботи.

 

Контакти:
тел. внутр. 177
тел. (061) 228-07-98
e-mail: elina_zp@ukr.net

 
Перелік спеціальностей та освітніх програм інституту

Перший (бакалаврський) рівень

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

 

Код

Назва

Код

Назва

 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

08

Право

081

Право

Право

29

Міжнародні відносини

293

Міжнародне право

Міжнародне право

Другий (магістерський) рівень

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Оподаткування

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

08

Право

081

Право

Право

26

Цивільна безпека

262

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

29

Міжнародні відносини

293

Міжнародне право

Міжнародне право

Третій (освітньо-науковий) рівень

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

 

Код

Назва

Код

Назва

 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

08

Право

081

Право

Право

26

Цивільна безпека

262

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність