Центр підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації

Напрями підвищення кваліфікації

1. Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальними короткостроковими програмами.

1. Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку.

2. Ділова українська мова у публічному управлінні.

3. Запобігання і протидія корупції в органах публічної влади.

4. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади.

(Термін навчання - 2 тижні, обсяг навчального часу - 1 кредит ЄКТС).

Відповідно до статті 33-1 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” та Постанови КМУ від 06.02.2019 р. « Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад »,в Україні депутати місцевих рад, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають систематично проходити професійне навчання шляхом підвищення кваліфікації.

2. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів.

(Термін навчання - 1 місяць , обсяг навчального часу - 4 кредити ЄКТС).

3. Підвищення кваліфікації за спеціальними програмами:

Сучасні інформаційні технології. ( Термін навчання – 1 місяць).

Сучасні інформаційні технології. (Web-дизайн). (Термін навчання – 2 місяці).

Бухгалтер з умінням роботи на ПК . (Термін навчання – 2 місяці).

Підвищення кваліфікації фахівців з організації малого бізнесу. (Термін навчання – 1 місяць).

Сфера обслуговування. ( Термін навчання – 1 місяць).

Соціальна робота. (Термін навчання – 1 місяць).

Директор Центру підвищення кваліфікації,

кандидат наук з державного управління, доцент

Козарь Тетяна Петрівна: 0996063888; 0674182327 (вайбер); 0612280823

Електронна пошта kozar.tanya80@gmail.com

 

 

Класичний приватний університет

запрошує здійснити

підвищення кваліфікації

за спеціальними короткостроковими програмами :

1. Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку.

2. Ділова українська мова у публічному управлінні.

3. Запобігання і протидія корупції в органах публічної влади.

4. Комунікації в публічному управлінні.

5. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади.

Університет має відповідну Ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо надання послуг з підвищення кваліфікації для депутатів місцевих рад, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за напрямом

« Управлінська діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні »

Підвищення кваліфікації здійснюється за змішаною формою навчання

(з використанням дистанційної форми та електронних систем навчання).

Навчання забезпечують науковці університету

за профілем напрямів підвищення кваліфікації.

Обсяг навчального часу за спеціальною короткостроко вою програмою – 1 кредит ЄКТС

Термін навчання – 2 тижні.

По закінченню навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації

За довідками звертатися за телефоном:

Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету: 0996063888; 0674182327 (вайбер); 0612280823

Електронна пошта kozar.tanya80@gmail.com

 

 

«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації « Ділова українська мова у публічному управлінні» є удосконалити комунікативну професіограму державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування з урахуванням європейських цінностей. Підвищити рівень володіння публічним службовцем державною мовою (розуміння її структури, особливостей словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому). Оновити та покращити різні рівні мовної компетентності (знання про функціонування і системну організацію української мови на рівнях лексики, граматики, фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації). Удосконалити писемне й усне ділове мовлення для подальшої підготовки до професійної комунікації. Підвищити рівень комунікативної культури у сфері публічного управління.

Цільова група:

- посадові особи місцевого самоврядування;

- депутати місцевих рад;

- державні службовці категорій «Б» та «В».

Обсяг програми :1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання: 2 тижні.

Напрями підвищення кваліфікації, які охоплює програма

1. Комунікативна професіограма публічного службовця: мовна і комунікативна компетентності.

2. Усна комунікативна компетентність публічного службовця (орфоепічні норми української мови).

3. Іменні частини мови у професійному мовленні публічних службовців.

4. Особливості вживання розділових знаків у письмовому мовленні.

5. Ділові папери як засіб професійної комунікації публічного службовця. Вимоги до їх складання.

Для кого призначена ця програма:

Депутати місцевих рад

Категорії посад державної служби: В, Б,

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: І, ІІ, ІІІ, IV, V, VI VII.

За довідками звертатися за телефоном:

Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету: 0996063888; 0674182327 (вайбер); 06122 80823

Електронна пошта kozar.tanya80@gmail.com

Дяченко Ірина Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,

доцент кафедри журналістики та української філології Класичного приватного університету: 0969306777

«ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Запобігання і протидія корупції в органах публічної влади » є засвоєння правових знань з питань запобігання корупції та шляхів реалізації антикорупційної політики в Україні. Підвищення компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції при виконанні покладених на них службових обов’язків.

Цільова група:

- посадові особи місцевого самоврядування;

- депутати місцевих рад;

- державні службовці категорій «Б» та «В».

Обсяг програми :1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання: 2 тижні.

Напрями підвищення кваліфікації, які охоплює програма

1. Поняття корупції та державна антикорупційна політика в Україні.

2. Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції в Україні.

3. Правовий статус суб’єктів, уповноважених на здійснення заходів, щодо запобігання та протидії корупції в Україні.

4. Запобігання корупції в практичній діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні. Корупційні ризики на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування в Україні.

5. Відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення в Україні.

Для кого призначена ця програма:

Депутати місцевих рад

Категорії посад державної служби: В, Б,

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: І, ІІ, ІІІ, IV, V, VI VII.

За довідками звертатися за телефоном:

Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету: 0996063888; 0674182327 (вайбер); 06122 80823

Електронна пошта kozar.tanya80@gmail.com«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ»

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку» є підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад щодо сучасних професійних умінь і навичок в контексті децентралізації публічного управління, служби в органах місцевого самоврядування, налагодження міжмуніципального співробітництва, вирішення земельних питань, організації кадрової роботи, написання проектів, формування організаційних структур на рівні сільської, селищної, міської об’єднаної територіальної громади, та визначати критерії формування дієвих організаційних структур органів місцевого самоврядування, надання адміністративних послуг тощо для успішного розвитку територіальної громади.

Цільова група:

– посадові особи місцевого самоврядування;

– депутати місцевих рад.

Обсяг програми : 1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання: 2 тижні.

Напрями підвищення кваліфікації, які охоплює програма

1. Антикризове управління.

2. Організація діяльності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реформ.

3. Управління земельними ресурсами на місцевому рівні.

4. Електронне урядування в органах місцевого самоврядування.

5. Еколого-економічні засади природокористування в територіальних громадах.

Для кого призначена ця програма:

Депутати місцевих рад

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: І, ІІ, ІІІ, IV, V, VI VII.

За довідками звертатися за телефоном:

Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету: 0996063888; 0674182327 (вайбер); 06122 80823

Електронна пошта kozar.tanya80@gmail.com

Кравченко Тетяна Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та землеустрою Класичного приватного університету: 0975403333«МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «М ісцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади » є розвиток професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування щодо використання при формуванні місцевих бюджетів сучасних фінансових інструментів. Формування системи знань з питань управління місцевими фінансами.

Цільова група:

- посадові особи місцевого самоврядування;

- депутати місцевих рад.

Обсяг програми : 1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання: 2 тижні.

Напрями підвищення кваліфікації, які охоплює програма

1. Нормативно-правове забезпечення функціонування публічних фінансів.

2. Місцеві бюджети: формування та виконання.

3. Особливості фінансового менеджменту на місцевому рівні.

4. Оцінка ефективності управління фінансами об’єднаної територіальної громади.

5. Правові та практичні аспекти здійснення публічних закупівель.

Для кого призначена ця програма:

Депутати місцевих рад

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: І, ІІ, ІІІ, IV, V, VI VII.

За довідками звертатися за телефоном:

Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету: 0996063888; 0674182327 (вайбер); 06122 80823

Електронна пошта kozar.tanya80@gmail.com