Навчання іноземних громадян
укр рус engl

Прийом іноземців на навчання здійснюється згідно з міжнародними договорами України, загальнодержавними програмами, договорами навчальних закладів з юридичними і фізичними особами. Документи про попередню освіту мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у вставноленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України з метою їх нострифікації в Міністерстві освіти і науки України (МОН України).

Для в’їзду в Україну підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал запрошення, видачу якого здійснює МОН України, а також вищий навчальний заклад у порядку, встановленому МОН України.

Документи для видачі запрошення на навчання в КПУ
Копія паспорта іноземця
Копія документа про попередню освіту з отриманими оцінками з навчальних дисциплін (балами) або академічна довідка (із зазначенням номера та назви документа)
Копія документа про незалежне тестування (при наявності)
Згода на обробку персональних даних

В’їзд до України на навчання здійснюється у встановлені МОН України і правилами прийому до університету у наступні терміни:

  • для вступу на навчання на освітній рівень бакалавра і магістра двічі на рік до 01 листопада і до 01 березня відповідно.

На 1 курс бакалаврату іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі договору.
На 1 рік навчання за освітнім рівнем «магістр» складаються вступні іспити з іноземної мови та спеціальності.

Для зарахування до Класичного приватного університету іноземець подає такі документи:

1) заяву-анкету;

2) оригінал та копію документа про попередню освіту;

3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

4) копію документа про народження;

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

10) Міграційна страховка

Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Термін навчання:

  • на бакалавраті – 4 роки (денна форма навчання), 5 років (заочна форма навчання);
  • в магістратурі – 1,5 роки (денна і заочна форми форма навчання).

Контакти

Трохимець Олена Іванівна

Адреса відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами
69002, м. Запоріжжя
вул. Жуковського 70б, каб. 219
Зупинка транспорту – “Завод Войкова” (“Грязнова”)
тел. факс . (+ 38 061) 228-48-08
e-mail: depms.cpu@gmail.com

 

Прийом у 2018-2019 навчальному році до Класичного приватного університету (КПУ) іноземців та осіб без громадянства

Підготовка іноземців та осіб без громадянства у Класичному приватному університеті (у 2018-2019 н.р.)