Доступ до публічної інформації

Класичний приватний університет надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні Класичного приватного університету, обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Форма запиту на інформацію та порядок її подання
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі та має містити:
- ім'я запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (телефону);
- загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
- підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на інформацію може бути поданий:
- на поштову адресу: вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002;
- на електронну адресу: kpuinform@gmail.com;
- письмову заяву можна подати до приймальної ректорату (головний корпус, к.201, телефон / факс +38(061) 228-07-78).