Наукові видання

№ з/п

 

Назва видання

Галузі
науки

Дата включення до переліку фахових видань

1. 

Держава та регіони. Серія: Право

 

юридичні

06.11.14
№ 1279

2. 

Держава та регіони. Серія “Державне управління”

державне управління

06.11.14
№ 1279

3. 

Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки

філологічні
(літературознавство)

22.12.2016

№ 1604

4. 

Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації

соціальні комунікації

22.12.10
№ 1-05/8

5. 

Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”

Завантажити серію
2014 р., № 1 (76)

Завантажити серію
2014 р., № 2 (77)

 

економічні

06.11.14
№ 1279

6. 
 

Право та державне управління

юридичні,
державне управління

11.07.2016
№ 820

7. 
 

Приазовський економічний вісник

економічні

10.05.2017 № 693 

8. 

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики

соціологічні

21.12.15
№1328

9. 

Інституціональний вектор економічного розвитку МІДМУ “КПУ”

економічні

08.07.09
№ 1-05/3

10. 
 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

Завантажити
ВИПУСК № 35 (88)

Завантажити
ВИПУСК № 36 (89)

 

педагогічні

29.12.2014 № 1528

11. 

Ренесансні студії

філологічні

06.10.10
№ 1-05/6