Спеціалізовані Вчені Ради

Cпеціальності, за якими проводиться захист дисертацій:

Шифр ради
Спеціальність
Науковий ступінь
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
кандидат, доктор економічних наук
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
25.00.02 – механізми державного управління
кандидат, доктор наук з державного управління
25.00.04 – місцеве самоврядування
12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право
кандидат, доктор юридичних наук
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 

Разові спеціалізовані вчені ради:

ДФ 17.127.001

ДФ 17.127.002

Голубєв Олександр Володимирович

 

Контактна інформація:

Відділ наукової роботи та міжнародних зв'язків
69902, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б,
Класичний приватний університет, а. 121 (головний корпус)
тел.: (061) 228-48-08; 228-07-79