Д 17.127.01
П.І.Б
Автореферат
Дисертація
Відгуки
Мясников В'ячеслав Олегович АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Головня Олена Михайлівна ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Стаднік Вікторія Григорівна ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТРАНСПОРТНО- ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ  ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТРАНСПОРТНО- ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ
Коваленко Михайло Олександрович  СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ  СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
Меліхова Тетяна Олегівна ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
Кулько-Лабинцева Інна Володимирівна ОБ’ЄКТИВНО-СУБ’ЄКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  ОБ’ЄКТИВНО-СУБ’ЄКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 Лихоносова Ганна Сергіївна МЕТОДОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  МЕТОДОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
 Капущак Валентин Володимирович КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ   КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 Македон Вячеслав Владиславович  МЕТОДОЛОГІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  МЕТОДОЛОГІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
 Самойленко Інна Олександрівна  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЄФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЄФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 Касьяновський Євген Владиславович  УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ  УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Рябченко Кристина Миколаївна РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Лист Рябченко

 РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Кабанова Олена Олександрівна КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ
Наволокіна Алла Сергіївна ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Чебанова Тетяна Євгенівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кирилюк Ірина Миколаївна ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
Кононова Ірина Володимирівна СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Мужев Олексій Олександрович ВПЛИВ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ВПЛИВ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тарасенко Денис Леонідович СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Славкіна Марина Анатоліївна ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Красноступ Володимир Миколайович КРОС-ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лист про зміну дати захисту

КРОС-ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кравчун Олексій Степанович ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ В УКРАЇНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ В УКРАЇНІ
Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Шушко Ольга Олегівна ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Рудь Юлія Леонідівна ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВСЕОСЯЖНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВСЕОСЯЖНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Попова Алла Олександрівна УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Заворуєва Олена Сергіївна УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Мавріна Марина Ігорівна МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ ПОПИТОМ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ ПОПИТОМ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Костюк Максим Геннадійович УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Юшков Павло Олексійович УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Джинджоян Володимир Вергарович СТРУКТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ СТРУКТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ
Злобина Катерина Сергіївна ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Котькалова-Литвин Інна Володимирівна

Про перенесення дат захисту

Про перенесення дат захисту

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Завгородний Руслан Васильович СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Баранова Валерія Вадимівна ІНТЕГРАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРАКТИКА ІНТЕГРАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРАКТИКА
Тютченко Світлана Миколаївна ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ
Залунин Микита Михайлович ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ
Малевский Едуард Збигневич УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мардус Наталія Юріївна СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ
Гільорме Тетяна Вікторівна МЕТОДОЛОГІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МЕТОДОЛОГІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ткаченко Ілля Дмитрович РЕНТООРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕНТООРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Саленко Андрій Сергійович ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Афонов Роман Петрович АДАПТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ АДАПТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ревенко Даніїл Сергійович МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Гуріна Ганна Сергіївна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Зеркаль Анастасія Вікторівна УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОМЕРЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОМЕРЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
Клопов Іван Олександрович ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМ
Засоба Сергій Миколайович ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Гончар Вадим Іванович МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Носань Наталія Сергіївна ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, СТРАТЕГІЯ
Бачкір Ірина Геннадіївна УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ЗАСАДАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ЗАСАДАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Ломака Євгеній Анатолійович

Про перенесення дат захисту

Про дату захисту

МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Гончаренко Юлія Валеріївна МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОНЛАЙН В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОНЛАЙН В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Олешко Ольга Олексіївна СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ
Фисуненко Павло Анатолійович ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Пустоваров Анатолій Іванович МЕХАНІЗМ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕХАНІЗМ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Шапуров Олександр Олександрович ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Литвин Катерина Валентинівна ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Зрибнєва Ірина Павлівна

Про заміну офіційного опонента

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Дробот Сергій Анатолійович УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АТОМНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АТОМНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Васильєва Олена Олексіївна УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Торопченко Наталія Володимирівна МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Алфімова Анна Вячеславівна СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
Сероклин Людмила Вячеславівна ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Кононова Олександра Євгеніївна СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
Соріна Оксана Олександрівна СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шпатакова Оксана Леонідівна ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Колесник Елеонора Олександрівна УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ESG-ІНТЕГРАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ESG-ІНТЕГРАЦІЇ