Ліцензування та акредитація

Класичний приватний університет має Ліцензію на право надання освітніх послуг, яка розміщена на сайті Міністерство освіти і науки України у розділі  Відомості про право здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами (http://mon.gov.ua/activity/poslugi/).

Ліцензія є безстроковою з усіх напрямів та спеціальностей (відповідно до Закону України №222-VIII „Про ліцензування видів господарської діяльності”, який набув чинності 28 червня 2015 року).

 

Згідно Закону України „Про вищу освіту” для видачі дипломів державного зразка вищий навчальний заклад повинен мати сертифікати про акредитацію з кожної спеціальності. 

 

№ з/п
Шифр і назва галузі знань
Код та назва спеціальності
Ліц обсяг
Рівень
Дата видачі
Термін дії
Номер стр.
1.                   
01 Освіта /Педагогіка
40
бакалавр
НІ № 0894001 від 09.10.2017
01.07.2025
1
2.                   
01 Освіта /Педагогіка
10
магістр
НІ № 0894024 від 09.10.2017
01.07.2025
2
3.                   
01 Освіта /Педагогіка
20
бакалавр
НІ № 0894003 від 09.10.2017
01.07.2025
3
4.                   
01 Освіта /Педагогіка
25
бакалавр
НІ № 0894005 від 09.10.2017
01.07.2024
4
5.                   
01 Освіта /Педагогіка
14
магістр
НІ № 0894005 від 09.10.2017
01.07.2024
5
6.                   
01 Освіта /Педагогіка
60
бакалавр
НІ № 0894002 від 09.10.2017
01.07.2025
6
7.                   
01 Освіта /Педагогіка
100
магістр
НІ № 0894025 від 09.10.2017
01.07.2025
8
8.                   
22 Охорона здоров’я
80
бакалавр
НІ-ІІ № 0894004 від 09.10.2017
01.07.2025
11
9.                   
22 Охорона здоров’я
50
магістр
НІ-ІІ № 0894026 від 09.10.2017
01.07.2025
14
10.                
02 Культура і мистецтво
022 Дизайн
45
бакалавр
УП № 08000612 від 18.01.2018
01.07.2027
16
11.                
03 Гуманітарні науки
55
бакалавр
НІ № 0894006 від 09.10.2017
01.07.2024
18
12.                
03 Гуманітарні науки
30
магістр
НІ № 0894028 від 09.10.2017
01.07.2026
20
13.                
04 Богослов’я
30
бакалавр
НІ № 0894007 від 09.10.2017
01.07.2021
23
14.                
05 Соціальні та поведінкові науки
150
бакалавр
НІ № 0894012 від 09.10.2017
01.07.2021
25
15.                
05 Соціальні та поведінкові науки
140
магістр
НІ № 0894032 від 09.10.2017
01.07.2019
27
16.                
05 Соціальні та поведінкові науки
90
бакалавр
НІ № 0894008 від 09.10.2017
01.07.2025
29
17.               
05 Соціальні та поведінкові науки
100
магістр
НІ № 0894029 від 09.10.2017
01.07.2025
31
18.                
05 Соціальні та поведінкові науки
056 Міжнародні економічні відносини
50
бакалавр
УП № 08000830 від 15.02.2018
01.07.2019
33
19.                
29 Міжнародні відносини
50
бакалавр
НІ № 0894013 від 09.10.2017
01.07.2019
34
20.                
29 Міжнародні відносини
30
магістр
НІ № 0894033 від 09.10.2017
01.07.2019
37
21.                
06 Журналістика
210
бакалавр
НІ № 0894010 від 09.10.2017
01.07.2026
39
22.                
06 Журналістика
95
магістр
НІ № 0894010 від 09.10.2017
01.07.2025
41
23.                
07 Управління та адміністрування
70
бакалавр
НІ № 0894017 від 09.10.2017
01.07.2025
46
24.                
07 Управління та адміністрування
85
магістр
НІ № 0894037 від 09.10.2017
01.07.2025
48
25.                
07 Управління та адміністрування
60
бакалавр
НІ № 0894016 від 09.10.2017
01.07.2025
51
26.                
07 Управління та адміністрування
100
магістр
НІ № 0894036 від 09.10.2017
01.07.2025
53
27.                
07 Управління та адміністрування
100
бакалавр
НІ № 0894018 від 09.10.2017
01.07.2019
56
28.                
07 Менеджмент
260
магістр
НІ № 0894045 від 09.10.2017
01.07.2026
58
29.                
07 Управління та адміністрування
074 (281) Публічне управління та адміністрування
135
магістр
УП № 08000596 від 03.01.2018
01.07.2022
61
30.                
07 Управління та адміністрування
50
бакалавр
НІ № 0894015 від 09.10.2017
01.07.2025
64
31.                
07 Управління та адміністрування
30
магістр
НІ № 0894035 від 09.10.2017
01.07.2025
66
32.                
07 Управління та адміністрування
60
бакалавр
НІ № 0894014 від 09.10.2017
01.07.2019
68
33.                
07 Управління та адміністрування
20
магістр
НІ № 0894034 від 09.10.2017
01.07.2019
70
34.                
08 Право
300
бакалавр
НІ № 0894011 від 09.10.2017
01.07.2025
72
35.                
08 Право
250
магістр
НІ № 0894031 від 09.10.2017
01.07.2025
74
36.                
29 Міжнародні відносини
60
бакалавр
УП №0805559 від 11.07.2018
01.07.2028
76
37.                
12 Інформаційні технології
80
бакалавр
НІ № 0894019 від 09.10.2017
01.07.2025
78
38.                
12 Інформаційні технології
20
магістр
НІ № 0894038 від 09.10.2017
01.07.2025
80
39.                
19 Архітектура та будівництво
90
бакалавр
НІ № 0894020 від 09.10.2017
01.07.2026
82
40.                
19 Архітектура та будівництво
30
магістр
НІ № 0894039 від 09.10.2017
01.07.2018
84
41.                
23 Соціальна робота
80
бакалавр
НІ № 0894021 від 09.10.2017
01.07.2025
86
42.                
23 Соціальна робота
60
магістр
НІ № 0894040 від 09.10.2017
01.07.2025
88
43.                
24 Сфера обслуговування
60
бакалавр
УП №0805560  від 11.07.2018 р.
01.07.2028
90
44.                
24 Сфера обслуговування
30
магістр
НІ № 0825083 від 02.07.2013
01.07.2018
92
45.                
24 Сфера обслуговування
120
бакалавр
УП №0805561  від 11.07.2018
01.07.2018
94
46.                
24 Сфера обслуговування
60
магістр
НІ № 0894042 від 09.10.2017
01.07.2018
96
47.                
01 Освіта / Педагогіка
60
магістр
НІ № 0894044 від 09.10.2017
01.07.2025
102
 

 Перелік сертифікатів Класичного приватного університету

Підготовка молодших спеціалістів у Коледжі

№ з/п
Шифр і назва галузі знань
Код та назва спеціальності
Ліц обсяг
Рівень
Дата видачі
Термін дії
Номер стр.
1.                   
01 Освіта /Педагогіка
014 Середня освіта (Фізичне виховання)
40
Молодший спеціаліст
УП № 08000606 від 18.01.2018
01.07.2027
1              
2.                   
01 Освіта /Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
80
Молодший спеціаліст
УП № 08000607 від 18.01.2018
01.07.2027
2              
3.                   
02 Культура і мистецтво
50
Молодший спеціаліст
НІ № 0891992 від 09.10.2017
01.07.2019
3              
4.                   
05 Соціальні та поведінкові науки
120
Молодший спеціаліст
НІ № 0891994 від 09.10.2017
01.07.2025
4              
5.                   
06 Журналістика
60
Молодший спеціаліст
НІ № 0891993 від 09.10.2017
01.07.2026
5              
6.                   
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
100
Молодший спеціаліст
УП № 08000609 від 18.01.2018
01.07.2027
12
7.                   
07 Управління та адміністрування
135
Молодший спеціаліст
НІ № 0891995 від 09.10.2017
01.07.2026
14
8.                   
08 Право
081 Право
180
Молодший спеціаліст
УП № 08000608 від 18.01.2018
01.07.2027
17
9.                   
12 Інформаційні технології
120
Молодший спеціаліст
НІ № 0891996 від 09.10.2017
01.07.2025
19
10.                
18 Виробництво та технології
181 Харчові технології
135
Молодший спеціаліст
УП № 08000610 від 18.01.2018
01.07.2027
21
11.                
19 Архітектура та будівництво
193 Геодезія та землеустрій
105
Молодший спеціаліст
УП № 08000611 від 18.01.2018
01.07.2027
23
12.                
23 Соціальна робота
120
Молодший спеціаліст
НІ № 0891997 від 09.10.2017
01.07.2026
25
13.                
24 Сфера обслуговування
60
Молодший спеціаліст
НІ № 0891998 від 09.10.2017
01.07.2018
28
14.                
24 Сфера обслуговування
90
Молодший спеціаліст
НІ № 0891999 від 09.10.2017
01.07.2026
30
 
 

У 2015 році в Україні затверджено новий перелік галузей знань та спеціальностей підготовки здобувачів вищої освіти. 
З метою переходу на новий перелік Міністерством освіти і науки України 10 грудня 2015 року затверджено 
Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу для Класичного приватного університету (на виконання наказу МОН України від 6.11.15 № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266”).