Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів Класичного приватного університету включає: науково-дослідну роботу в межах навчального процесу (курсові, дипломні та магістерські роботи, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру); роботу, що індивідуально виконується поза графіком навчального процесу (участь студентів і магістрантів у діяльності студентських науково-дослідних гуртків; публікація наукових статей; участь в олімпіадах і наукових конкурсах; публікація тез доповідей на конференції).

Координує науково-дослідну роботу студентів Студентське наукове товариство, яке функціонує відповідно до Положення про студентське наукове товариство, затверджене ректором від 27.10.2021 р. В університеті створено розвинуту систему студентських науково-дослідних гуртків, основним завданням яких є формування у студентів здібностей до творчого мислення. Діяльність гуртків здійснюється відповідно до Положення про студентський науково-дослідний гурток, затвердженого ректором від 27.10.2021 р.

Студентські науково-дослідні гуртки Класичного приватного університету

Інститут

Кафедра

Назва гуртка

Керівник

УПРАВЛІННЯ

Менеджменту

Школа Лідера

ст. викл. Кокоріна В.І.

Територія успіху

доц. Коротаєва Ю.В.

Інформаційних технологій

Сучасні технології Web- програмування

ст. викл. Бречко Н.А.

Використання можливостей Moodle в освітньому процесі

ст. викл. Гончаренко Ю.В.

Новітні інформаційні технології

ст. викл. Шумада А.С.

Публічного управління та землеустрою

Геоінформаційні системи в землеустрої

доц. Александрова Н.Б.

Теорія та практика публічного управління в Україні

доц. Набока К.О.

Освіти та управління навчальним закладом

Молодий науковець

ст. викл. Кузьменко Ю.А.

Освітній менеджмент

проф.. Атаманчук Ю.М.

Богослов’я та гуманітарних дисциплін

Соціально-політичні та релігійні трансформації в умовах глобалізації

доц. Облєс І.І.

ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Економіки

Синергія

доц. Нестеренко Н.В.

Обліку та оподаткування

Баланс

доц. Гнезділова О.М.

Національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Світ економіки

проф. Гальцова О.Л.

Цивільного, адміністративного та фінансового права

Актуальні проблеми господарського та господарсько-процесуального права

доц. Орлова І.М.

Теорії, історії держави і права та міжнародного права

Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

доц. Гороховська О.В.

ЖУРНАЛІСТИКИ І МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Соціології та соціальної роботи

Актуалізація громадського суспільства в сучасній Україні

проф. Катаєв С.Л.

Практичної психології

Психологія розвитку емоційного інтелекту

проф. Зарицька В.В.

ЗДОРОВ’Я, СПОРТУ І ТУРИЗМУ ІМЕНІ ТЕТЯНИ САМОЛЕНКО

Теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання

Сучасний тренер

доц. Євстігнеєва І.В.

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Англійської філології та зарубіжної літератури

Літературна панорама шекспірівської доби

проф. Смурова Л.І.