Відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ Класичного приватного університету забезпечує організацію науково-дослідної роботи професорсько-викладацького колективу, що є обов’язковою складовою їх діяльності поряд з навчальною, методичною та виховною роботою.

Начальник наукового відділу – Коваленко Євгенія Олександрівна

ОСНОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ НАУКОВОГО ВІДДІЛУ Є:

 • складання загального плану науково-дослідної роботи КПУ на поточний навчальний рік, виходячи з відповідних планів кафедр;
 • вироблення оптимальної структури планування та ефективних форм науково-дослідної роботи кафедр й інститутів в цілому;
 • координація та узгодження діяльності кафедр по реалізації ними планів НДР;
 • здійснення поточного контролю за виконанням кафедрами планів їхньої наукової роботи;
 • узагальнення та аналіз результів науково-дослідної роботи інститутів за підсумками навчального року;
 • підготовка аналітичних довідок про стан наукової роботи КПУ на вимогу ректорату і Вченої ради;
 • відслідковування зовнішньої наукової інформації про проведення іншими вузами і науковими установами конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо і оперативне доведення до відома директорів інститутів і завідувачів кафедр;
 • отримання та накопичення інформації через мережу Інтернет;
 • підготовка проектів нормативних документів (наказів, розпоряджень), що регулюють науково-дослідну роботу в КПУ та доведення їх змісту до відома директорів інститутів та завідувачів кафедр;
 • створення електронної версії «Аналітично-інформативної картотеки науковців КПУ»;
 • виконання підготовчої роботи до проведення наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, вікторин тощо;
 • координація участі співробітників КПУ у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;
 • координація роботи інститутів КПУ в питаннях планування та проведення студентських наукових конференцій, конкурсів, гуртків,
 • співпраця з самоврядними органами студентського наукового товариства університету, надання їм методичної допомоги.

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ЗДІЙСНЮЄ КООРДИНАЦІЮ РОБОТИ ТА НАДАЄ ПІДТРИМКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ЦЕНТРАМ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ, СЕРЕД ЯКИХ:

 • Навчально-практична лабораторія «Юридична клініка»;
 • Криміналістичний центр;
 • Міжнародний науково-методичний центр вивчення англійської мови;
 • Наукова лабораторія Ренесансних студій;
 • Український міжуніверситетський науково-дослідний шекспірівський центр;
 • Лабораторія технічних засобів навчання;
 • Центр комп’ютерної лінгвістики;
 • Навчально-науковий центр «Слайдинг»;
 • Навчальна лабораторія телебачення, радіо- та фотосправи;
 • Центр підвищення кваліфікації журналістів та початкового навчання міжнародної журналістики;
 • Лабораторія функціональної діагностики;
 • Науково-методичний центр «Здоровий спосіб життя»;
 • Навчально-наукова лабораторія інформаційних систем;
 • Навчально-виробнича лабораторія комп’ютерних систем;
 • Науково-дослідний центр системного аналізу;
 • Лабораторія інтенсивних технологій та технічних засобів;
 • Центр «Обдарованість»;
 • Лабораторія експериментальної педагогіки та психології.

 

 

 

Координати:

к. 206 (головний корпус)
Класичний приватний університет
м. Запоріжжя
вул. Жуковського, 70–б
69902

тел.: (061) 701-90-08
факс: (061) 701-90-08
e-mail: dep-science@zhu.edu.ua