Нормативна база міжнародної діяльності

         З метою оптимізації міжнародної діяльності в університеті розроблена Програма розвитку міжнародних зв’язків КПУ до 2022 року у зв’язку інтернаціоналізацією вищої освіти, згідно з якою визначені нормативна база й організаційне забезпечення, основні напрями, форми і принципи, науково-інформаційне та навчально-методичне забезпечення міжнародної діяльності університету. Відповідно до розділу 2 зазначеної програми, для посилення нормативної бази з організації міжнародної діяльності та прийому іноземних громадян на були підготовлені, затверджені ректором та прийняті до використання у роботі такі документи: