Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук

Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук була створена як відокремлений структурний підрозділ наказом ректора університету від 17 листопада 2015 року. 
Директор філії Класичного приватного університету у місті Кременчук: Мєняйлова Галіна Євгеніївна, кандидат економічних наук.
У 2017 року філія отримала ліцензію (протокол №66/2 ліцензійної комісії МОНУ від 28 серпня 2017 року)  на навчання бакалаврів зі спеціальності:

274 «Автомобільний транспорт» за галуззю знань 27 «Транспорт»,

Випускники філії Класичного приватного університету у м. Кременчук отримають диплом державного зразка освітнього ступеня “бакалавр” і  кваліфікацію - бакалавр з автомобільного транспорту. 

Строк навчання: 

 • на основі повної загальної середньої освіти (денна/заочна) – 4 роки
 • на основі дипломів коледжів за спорідненими спеціальностями (денна/заочна) –  2 роки.
 • на основі дипломів коледжів або вищих навчальних закладів неспоріднених спеціальностей (денна/заочна) –  3 роки.

Галуззю професійної діяльності фахівців з автомобільного транспорту є: вдосконалення технологій з організації переміщення вантажів і людей та процесів, які забезпечують ці переміщення. 
Мета розв'язуваних у рамках професії проблем – формування високоефективних, безпечних і надійних, транспортних систем на основі досягнень в даній галузі. 

Спеціальність «Автомобільний транспорт» передбачає оволодіння студентами знань із:

 • технічної експлуатації автомобілів, сучасних методів діагностики технічного стану, передових технологій їх технічного обслуговування і ремонту;
 • мехатронних систем сучасних автомобілів;
 • основ організації сервісного обслуговування автомобілів;
 • організації зберігання автомобілів, використання експлуатаційних і технічних матеріалів;
 • основ проектування автотранспортних підприємств;
 • методики застосовування комп’ютерної техніки  при розв’язанні технічних задач різного рівня.

Випускники зі спеціальності «Автомобільний транспорт» можуть у перспективі розраховувати на високі керівні посади:

 • інженер транспорту; 
 • диспетчер  транспорту та служби перевезень;
 • інженер відділу експлуатації;
 • начальник колони;
 • інженер  безпеки дорожнього руху; 
 • науковий співробітник науково-дослідних інститутів та інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України; 
 • інспектор  технічного нагляду;
 • інженер-логіст  автомобільних перевезень;
 • інспектор з організації дорожнього руху.