Напрями наукової діяльності

Наукові дослідження: теми науково-дослідних робіт КПУ

№ з/п

Державний реєстраційний номер

Кафедра

Назва роботи

Науковий керівник

Термін виконання роботи

Види наукової продукції

Інститут права імені Володимира Сташиса

1.

0116U008202

кримінального процесу та криміналістики

Організаційно-правове, науково-методичне й інформаційне забезпечення кримінальних проваджень

Лукашевич В.Г.

листопад

2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

2.

0116U008203

кримінального права

Вплив правової інтеграції на кримінально-правову, кримінально-виконавчу системи та запобігання злочинності

Рябчинська О.П.

листопад

2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

3.

0116U008200

цивільного, адміністративного та фінансового права

Баланс публічних і приватних інтересів при правовому регулюванні суспільних відносин

Воронова О.В.

грудень

2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

Інститут управління

4.

0116U002645

публічного управління та землеустрою

Теорія і практика публічного управління й адміністрування в Україні та зарубіжних країнах

Мерзляк А.В.

березень

2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

5.

0120U100392

освіти та управління навчальним закладом

Перспективні концепти освітніх та педагогічних наук в умовах автономії закладів вищої освіти

Сущенко А.В.

Січень
2025 р.

тези, статті, монографії, дисертації

Інститут журналістики і масової комунікації

6.

0121U111850

соціології та соціальної роботи

Соціальні аспекти постковідного суспільства

Катаєв С.Л.

червень

2026 р.

тези, статті, монографії, дисертації

7.

0116U002644

журналістики, реклами і соціальних комунікацій

Медіа у новій соціокомунікативній парадигмі

Богуславський О.В.

березень 2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

8.

0120U100391

практичної психології

Психологія розвитку особистості у системі професійної освіти

Зарицка В.В.

Січень

2025 р.

тези, статті, монографії, дисертації

Інститут економіки

9.

0121U111281

економіки

Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління

Семенов А.Г.

червень

2026 р.

тези, статті, монографії, дисертації

10.

0116U004350

фінансів, банківської справи та страхування

Науково-методичне забезпечення фінансово-економічних процесів

Салига К.С.

червень

2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

11.

0116U008201

обліку і оподаткування

Методологія та практика бюджетно-податкової та облікової політики розвитку національного господарства України

Болдуєв М.В.

листопад

2021 р.

тези, статті, монографії

12.

0116U000798

економічної теорії, національної та міжнародної економіки

Розвиток національної економіки в контексті сучасної економічної теорії

Гальцова О.Л.

січень

2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

13.

0119U100961

економіки

Моделювання соціально-економічних систем на макро і мікро рівні

Порохня В.М.

лютий

2024 р.

тези, статті, монографії, дисертації

Інститут здоров я, спорту і туризму ім. Тетяни Самоленко

14.

0119U100905

теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання

Перспективи розвитку фізичної культури і спорту, фізичного виховання різних груп населення

Захаріна Є.А.

лютий

2024 р.

тези, статті, монографії

15.

0119U101007

фізичної реабілітації та здоров’я людини

Індивідуалізація заходів фізичної терапії, ерготерапії щодо осіб з особливими потребами та спортсменів

Статьєв С.І.

листопад 2024 р.

тези, статті, монографії

Кафедра автомобільного транспорту та транспортних технологій

16.

0119U102118

автомобільного транспорту та транспортних технологій

Дослідження автоколивань керованих коліс автомобілів з використанням деформаційних теорій кочення пневматичної шини

Головіна О.В.

травень

2024 р.

тези, статті, монографії

17.

0120U101719

автомобільного транспорту та транспортних технологій

Оптимізація маршрутної мережі пасажирського транспорту промислового міста та його передмість

Алтухов П.М.

лютий

2025 р.

тези, статті, монографії