Докторанту, аспіранту

Підготовка наукових кадрів найвищої кваліфікації проводиться у власній аспірантурі і докторантурі.

АСПІРАНТУРА:

01.04.07 – Фізика твердого тіла
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
07.00.01 – Історія України
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
10.01.04 – Література зарубіжних країн
10.02.04 – Германські мови
12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право
12.00.07 – Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право
13.00.03 – Корекційна педагогіка
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
19.00.05 – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології
25.00.02 – Механізми державного управління
27.00.04 – Теорія та історія журналістики

До аспірантури зараховуються особи з вищою освітою і кваліфікацією "спеціаліст", "магістр"

ДОКТОРАНТУРА:

01.04.07 – Фізика твердого тіла
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології
25.00.02 – Механізми державного управління
27.00.04 – Теорія та історія журналістики

До докторантури приймаються громадяни, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності

Контакти:

Прийом документів за адресою:
69002 м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б, каб. 701-П (корпус Інституту права)

Докладна інформація:
220-94-92, 63-99-73 (додат. 121)