Аспірантура, Докторантура

Відділ аспірантури і докторантури

Адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, каб. 701п (корпус Інституту права імені Володимира Сташиса), тел.: (061) 228-48-03

Історія відділу

Перелік освітніх програм підготовки докторів філософії зі спеціальностей відповідно до ліцензії

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований обсяг

Сертифікат про акредитацію, термін дії

Регульовані спеціальності

08 Право

081 Право

Право

25

Акредитована

рішення НАЗЯВО протокол №4 (33) термін дії до 21.03.2024 р.

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

20

Не акредитована

Нерегульовані спеціальності

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

165

Акредитована

рішення НАЗЯВО протокол №6(35) термін дії до 25.04.2024 р.

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Мова і література (англійська)

Не акредитована

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

Акредитована

рішення НАЗЯВО протокол №6(35) термін дії до 25.04.2024 р.

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

Не акредитована

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

Соціологія

Не акредитована

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика та соціальні комунікації

Не акредитована

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Не акредитована

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Акредитована

рішення НАЗЯВО протокол №6(35) термін дії до 25.04.2024 р.

 

Щоб перейти на сторінку освітньої програми, натисніть на її назву

Нормативні документи

1. Положення про відділ аспірантури і докторантури Класичного приватного університету

2. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Класичному приватному університеті

3. Положення про проведення вступних екзаменів до аспірантури

4. Положення про відбіркову комісію Аспірантури

5. Положення про апеляційну комісію при проведенні вступних іспитів до аспірантури

Інформація для вступників

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2023 році

Перелік освітніх програм, за якими здійснюється набір у 2023 році

Вартість навчання

Перелік документів для вступу

Програми вступних іспитів до аспірантури

Строки вступної кампанії 2023 року

Розклад вступних випробувань 2023 року

Результати вступних випробувань, накази про зарахування 2023 р.

Освітній процес