Інститут управління

Інститут управління Класичного приватного університету створено 19 червня 2008 року на базі факультету управління, який було засновано в 1992 році. Інститутом здійснюється підготовка висококваліфікованих та затребуваних на сучасному ринку праці фахівців з різних напрямів підготовки. Студенти мають змогу отримати освіту за денною або заочною формами навчання та здобути освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” та „магістр”.

 

Очолює Інститут управління КПУ – директор Інституту управління – доктор наук з державного управління, професор Мерзляк Анжела Віталіївна.

Мерзляк Анжела Віталіївна є провідним викладачем з дисциплін: „Інвестування”, „Міжнародна інвестиційна діяльність”, „Аналіз інвестиційної привабливості підприємств”, „Управлінське консультування”.

Сфера наукових досліджень: теоретичні, методологічні та нормативно-методичні проблеми державного управління інвестиційними процесами; механізми державного регулювання інноваційного розвитку регіонів; державне стратегічне управління інноваційною діяльністю; інноваційно-інвестиційний потенціал в економіці країни.

Автор понад 160 наукових праць, серед яких 8 монографій, 2 навчальних посібника. Здійснює керівництво докторантами та аспірантами.
Мерзляк Анжела Віталіївна є заступником голови спеціалізованої вченої ради за спеціальностями 25.00.02 „Механізми державного управління” та 25.00.04 „Місцеве самоврядування” у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).
Член редакційної колегії науково-виробничого журналу „Держава та регіони” та збірника наукових праць „Право та державне управління”.
Нагороджена знаком „Відмінник освіти України”. За результатами низки обласних конкурсів „Господиня свого краю” отримувала подяки Голови Запорізької облдержадміністрації. Нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Грамотою Запорізької Єпархії Української Православної Церкви. Біографія Анжели Віталіївни занесена до книги «Славетні запоріжці», де вміщені біографії людей, які досягли значних успіхів у різних сферах суспільного буття та своїми подвигами, працею на благо суспільства прославили Запорізький край в Україні та за його межами.  
 

Контакти:
тел. внутр. 217
тел. 220-47-25
 

 

Віхорт Юлія Володимирівна – заступник директора з навчальної, навчально-методичної та виховної роботи (денна форма навчання) Інституту управління КПУ кандидат економічних наук.

 

Контакти:
тел. внутр. 124
тел. 220-93-66

 

 

Рошкович Марія Анатоліївна – заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи (заочна форма навчання) Інституту управління КПУ. Навчається в аспірантурі за спеціальністю 08.00.03 – „Економіка та управління національним господарством”.
 

 

Контакти:
тел. внутр. 165
тел. 220-07-88

В Інституті управління КПУ освітня діяльність здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, серед якого працюють провідні науковці, відомі як в Україні та за її межами.

Інститутом управління КПУ здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями та освітніми програмами:

ступінь „бакалавр”

Спеціальність
Освітня програма
073 – Менеджмент
Менеджмент
121 – Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
124 – Системний аналіз
Системний аналіз
014 – Середня освіта
Інформатика
122 – Комп’ютерні науки 
Комп’ютерні науки 
193 – Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій
041 – Богослов’я
Православ’я

 

ступінь „магістр”

Спеціальність
Освітня програма
073 – Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
073 – Менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 – Менеджмент
Адміністративний менеджмент
073 – Менеджмент
Бізнес-адміністрування
073 – Менеджмент
Управління навчальним закладом
011 – Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
074 – Управління та адміністрування
Державна служба
121 – Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
193 – Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій

 

Відкрита подальша можливість навчання в аспірантурі та докторантурі.
У структурі Інституту управління функціонують 5 кафедр:
– кафедра менеджменту;
 кафедра інформаційних технологій;
– кафедра публічного управління та землеустрою;

– к
афедра освіти та управління навчальним закладом;

– кафедра богослов'я та гуманітарних дисциплін.

Заняття в Інституті управління проходять на базі сучасного матеріально-технічного забезпечення (навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, лабораторії). Студенти Інституту управління КПУ отримують ґрунтовні знання з відповідного напряму підготовки, що дозволяє їм бути в майбутньому завжди конкурентоспроможними та затребуваними на ринку праці.

   

Інститут управління розвиває як студентську науку, так і щорічно залучає провідних вчених до участі у науково-практичних конференціях за міжнародною участю.

Інститут управління прагне до всебічного розвитку своїх студентів (культмасове, спортивне життя тощо).

   

Інститут управління піклується про духовну складову студентів та викладачів. Студентський Храм Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія на сьогоднішній день є єдиним студентським Храмом в Україні, в якому відбуваються регулярні богослужіння, як річного кола, так і за потребами парафіян.

 Сьогодні випускники Інституту управління працюють на провідних підприємствах регіону та України, в структурах державного та місцевого управління, деякі з випускників працевлаштовані за кордоном.