Інститут управління

Інститут управління Класичного приватного університету створено 19 червня 2008 року на базі факультету управління, який було засновано в 1992 році. Інститутом здійснюється підготовка висококваліфікованих та затребуваних на сучасному ринку праці фахівців з різних спеціальностей. Студенти мають змогу отримати освіту за денною або заочною формами навчання та здобути освітній ступінь „бакалавр” та „магістр”.

 

Очолює Інститут управління КПУ – директор Інституту управління – доктор наук з державного управління, професор Мерзляк Анжела Віталіївна.

Мерзляк Анжела Віталіївна є провідним викладачем з дисциплін:" Публічне адміністрування", "Управлінське консультування", "Інвестування", "Міжнародна інвестиційна діяльність".

Сфера наукових досліджень: теоретичні, методологічні та нормативно-методичні проблеми державного управління інвестиційними процесами; механізми державного регулювання інноваційного розвитку регіонів; державне стратегічне управління інноваційною діяльністю; інноваційно-інвестиційний потенціал в економіці країни.

Автор понад 180 наукових праць, серед яких 8 монографій, 2 навчальних посібника. Здійснює керівництво докторантами та аспірантами.
Мерзляк Анжела Віталіївна є членом спеціалізованої вченої ради за спеціальностями 25.00.02 „Механізми державного управління” та 25.00.04 „Місцеве самоврядування” у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).
Член редакційної колегії науково-виробничого журналу „Держава та регіони” та збірника наукових праць „Право та державне управління”.
Нагороджена знаком „Відмінник освіти України”. За результатами низки обласних конкурсів „Господиня свого краю” отримувала подяки Голови Запорізької облдержадміністрації. Нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Грамотою Запорізької Єпархії Української Православної Церкви. Біографія Анжели Віталіївни занесена до книги «Славетні запоріжці», де вміщені біографії людей, які досягли значних успіхів у різних сферах суспільного буття та своїми подвигами, працею на благо суспільства прославили Запорізький край в Україні та за його межами.  
 

Контакти:
тел. внутр. 217
тел. (061) 228-07-83

e-mail:
inst.upr@gmail.com

 
 

 

Віхорт Юлія Володимирівна – заступник директора з навчальної, навчально-методичної та виховної роботи Інституту управління КПУ, кандидат економічних наук, доцент.

 

Контакти:
тел. внутр. 165
тел. (061) 228-07-85

e-mail:
inst.upr@gmail.com

 

В Інституті управління КПУ освітня діяльність здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, серед якого працюють провідні науковці, відомі як в Україні та за її межами.

Інститутом управління КПУ здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальність
Освітня програма
Ступінь вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень
073 – Менеджмент
Менеджмент
Бакалавр менеджменту, менеджер-адміністратор
121 – Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
Бакалавр програмної інженерії, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
014 – Середня освіта (Інформатика)
Середня освіта (Інформатика)
Бакалавр освіти (з предметної спеціалізації „інформатика”). Учитель інформатики
193 – Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій
Бакалавр геодезії, картографії та землеустрою
022 - Дизайн
Дизайн
Бакалавр з дизайну
Другий (магістерський) рівень
073 – Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
Магістр менеджменту, фахівець з менеджменту організацій і адміністрування
073 – Менеджмент
Адміністративний менеджмент
Магістр менеджменту, фахівець з адміністративного менеджменту
073 – Менеджмент
Бізнес-адміністрування
Магістр менеджменту, фахівець з бізнес-адміністрування
073 – Менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Магістр менеджменту, фахівець з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
073 – Менеджмент
Менеджмент в органах державного управління та місцевого самоврядування
Магістр менеджменту
073 – Менеджмент
Управління закладом освіти
Магістр менеджменту, керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
011 –  Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Магістр освіти, викладач університетів та вищих навчальних закладів
281 – Публічне управління та адміністрування
Державна служба
Магістр публічного управління та адміністрування, фахівець з державної служби
121 – Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
Магістр з інженерії програмного забезпечення, інженер-програміст
193 – Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій
Магістр геодезії та землеустрою
041 – Богослов’я
Богослов’я
Магістр богослов’я
Третій (освітньо-науковий) рівень
281 – Публічне управління та адміністрування
-
Доктор філософії
(кандидат наук з державного управління)
011 – Науки про освіту
-
Доктор філософії
(кандидат педагогічних наук)
Науковий рівень
281 – Публічне управління та адміністрування
-
Доктор наук
(доктор наук з державного управління)
011 – Науки про освіту
-
Доктор наук
(доктор педагогічних наук)

У структурі Інституту управління функціонують  кафедри:
–  менеджменту;
–  богослов'я та гуманітарних дисциплін;
–  інформаційних технологій та дизайну;
 освіти та управління навчальним закладом;
–  публічного управління та землеустрою.

Заняття в Інституті управління проходять на базі сучасного матеріально-технічного забезпечення (навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, лабораторії). 

Лабораторії Інституту:

  • лабораторія технічних систем та засобів;
  • лабораторія паралельних обчислень та веб-технологій;
  • лабораторія сучасних систем програмної інженерії;
  • спеціалізована лабораторія кафедри публічного управління та землеустрою;
  • лабораторія проектування;
  • лабораторія дизайну одягу;
  • лабораторія макетування та переддипломного проектування;
  • лабораторія кольорознавства. 

Студенти Інституту управління КПУ отримують ґрунтовні знання з відповідної спеціальності, що дозволяє їм бути в майбутньому завжди конкурентоспроможними та затребуваними на ринку праці

   

Інститут управління розвиває як студентську науку, так і щорічно залучає провідних вчених до участі у науково-практичних конференціях за міжнародною участю.

Інститут управління прагне до всебічного розвитку своїх студентів (культмасове, спортивне життя тощо).

   

Інститут управління піклується про духовну складову студентів та викладачів. Студентський Храм Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія на сьогоднішній день є єдиним студентським Храмом в Україні, в якому відбуваються регулярні богослужіння, як річного кола, так і за потребами парафіян.

 Сьогодні випускники Інституту управління працюють на провідних підприємствах регіону та України, в структурах державного та місцевого управління відкривають власний бізнеста реалізують власні проекти, деякі з випускників працевлаштовані за кордоном.