Кафедра богослов’я та гуманітарних дисциплін
 

Завідувач кафедри богослов'я та гуманітарних дисциплін

Облєс Ірина Ігорівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи

Відомості про фахівця  Наукові праці Облєс І.І.

Контакти:

   

 

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностю 041- «Богослов’я (Православ’я)». 

Дисципліни, що передбачені робочим планом підготовки:

 • Вступ до спеціальності богослов’я 
 • Біблійна історія 
 • Патрологія
 • Святе Письмо Нового Заповіту
 • Святе Письмо Старого Заповіту
 • Релігійна антропологія
 • Релігійна філософія
 • Апологетика
 • Біблійна археологія
 • Моральне богослов’я Православної церкви
 • Історія архаїчних та нехристиянських релігій
 • Державне законодавство про релігію
 • Літургіка
 • Пастирське богослов’я Православної Церкви
 • Порівняльне богослов’я 
 • Церковнослов’янська мова
 • Символіка Православної Церкви
 • Основи соціальної концепції Української Православної Церкви
 • Церковні співи
 • Історія древньої християнської церкви 
 • Загальна історія Православної Церкви
 • Історія православної церкви на території України та Росії 
 • Новітня історія Православної Церкви
 • Історія помісних Православних Церков
 • Новітні релігійні рухи
 • Догматичне богослов’я Православної Церкви
 • Канонічне право Православної Церкви

Згідно з класифікатором професій України фахівці, підготовлені за цим напрямом, мають можливість обіймати такі посади:

 • фахівець з релігієзнавства;
 • професіонал у галузі релігії;
 • священнослужитель.

Випускники мають можливість працювати в:

 • науково-дослідних установах;
 • установах систем вищої, загальної та середньої професійної, додаткової, довузівської та післявузівської освіти, інститутів підвищення кваліфікації;
 • громадських радах та експертних співтовариствах, у тому числі державних, муніципальних, громадських, конфесійних, міжнародних та міжконфесійних;
 • органах законодавчої, виконавчої та судової влади; структурах та організаціях, що забезпечують національну та громадську безпеку і правопорядок;
 • конфесійних, некомерційних та громадських організаціях та інших структурах громадянського суспільства;
 • органах соціальної підтримки та адаптації населення;
 • засобах масової інформації.

Бази практики: Методичний центр Запорізької єпархії УПЦ, недільні школи.

Майстер – класи, гуртки: віртуальна школа знавців на сайті “Школа сучасних знань”, регентські курси, регіональна інтелектуальна гра “Зерно істини”.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес усіх інститутів Класичного приватного університету з таких дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки фахівців:

- Всесвітня історія 
- Етика та естетика 
- Історія України 
- Історія української культури 
- Історія сучасного світу 
- Історія філософії 
- Історія і теорія світової культури 
- Логіка 
- Політологія 
- Філософія   

Наукова тема кафедри

Викладачі кафедри приділяють значну увагу науковій та навчально-методичній роботі: за останні п'ять років опубліковано 7 навчально-методичних посібників, 5 монографій, понад        70 наукових статей. Щорічно викладачами здійснюється підготовка більше 50 студентів для участі в наукових та науково-практичних конференціях.

Темою науково дослідної роботи кафедри є “Філософські аспекти соціальних трансформацій в умовах глобалізації” (Державний реєстраційний номер 0110U003963).

Гуртки

Студентський науковий гурток  за тематичним напрямом “Гуманітарні проблеми суспільства: минуле і сучасне”

 Події культурного життя та дозвілля студентів та викладачів

У  межах програми патріотичного виховання молоді: “Cторінками історії рідного краю”, кафедра організовує науково-пізнавальні екскурсії. 

Навчально-методична робота

Згідно з вимогами системи організації навчання, викладачами кафедри розроблені та пройшли апробацію повні пакети навчально-методичних матеріалів  дисциплін, закріплених за кафедрою: програми навчальних дисциплін за всіма рівнями підготовки за єдиною формою, плани та посібники для семінарських занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, тестові завдання, методичні рекомендації до самостійної реферативної роботи, методичні вказівки до виконання практичних вправ електронної дисципліни тощо. Станом на сьогодні всі дисципліни навчального плану забезпечені пакетами контрольних завдань, тестовими завданнями, матеріалами контролю знань студентів.

У цілому, за останні роки кафедрою видано близько 70 навчально-методичних публікацій, з яких: 14 посібників, 3 словники-довідники, 4 збірники курсів лекцій з дисциплін.

З метою забезпечення навчально-методичного супроводу всіх кафедральних дисциплін навчального плану за дистанційною формою навчання, у віртуальній аудиторії КПУ розміщені матеріали лекцій, завдання для індивідуальної самостійної роботи, перевірочні модульні та підсумкові тести, словники, а також додаткові матеріали у вигляді карт, ілюстрацій, відеофільмів.    Щодо останніх, викладачами кафедри розміщено 13 авторських відеолекцій під загальною назвою: “Світ очима наших професорів”.

Також співробітниками кафедри забезпечується навчально-методична робота підготовчих курсів та вступних екзаменів з дисципліни “Історія України”.

Наукова робота кафедри

Про результативність наукової роботи викладачів кафедри свідчить підготовка  наукових видань, участь у науково-практичних конференціях, робота науково-методичного семінару кафедри, керівництво науково-дослідною роботою студентів,  підготовка докторських та кандидатських дисертацій, рецензування, участь у роботі спеціалізованих вчених рад. 

Зокрема на сьогодні викладачами кафедри видано: близько 300 наукових публікацій, з яких понад 180 – статті у фахових виданнях, у тому числі зарубіжних, 4 монографії. За останній рік кафедра взяла участь у 16 науково-практичних конференціях, у тому числі. країн Польщі, Чехії, Болгарії.

Відповідно до теми науково-дослідної роботи “Філософські аспекти соціальних трансформацій в умовах глобалізації” (Державний реєстраційний номер 0110U003963),  на кафедрі щомісяця проводяться науково-методичні семінари, на яких доповідають як викладачі кафедри, так і представники інших навчальних закладів, яких кафедра приймає для проходження стажування. 

Підвищують свій науковий рівень співробітники кафедри і шляхом підготовки докторських  та  кандидатських  дисертацій. 

Слід відмітити і керівництво науково-дослідною роботою студентів. Викладачами кафедри організована робота студентської спілки, результати якої носять форму доповідей під час щорічної роботи наукової секції за профілем кафедри на Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”. Кількість підготовлених наукових робіт тільки за останні п’ять років більше 200, за минулий рік – більше  30, що є показником співпраці досвідчених науковців та студентської молоді.

Співпраця більш високого рівня відбувається шляхом участі у спеціалізованих вчених радах КПУ, членами яких є співробітники кафедри. Ними здійснюються рецензування монографій, дисертацій, авторефератів, наукових статей тощо.

Важливий напрям діяльності кафедри пов’язаний з організаційно-профорієнтаційною роботою.

Викладачі беруть активну участь у круглих столах і диспутах, відеоконференціях і телепередачах каналів “Запоріжжя” та “Алекс”. 
Так останнім часом кафедра виступила співорганізатором  круглого столу “Невідомі сторінки історії українського козацтва” (2012 р.)
Співорганізатором історичного диспуту “Дніпрогесу – 80” (здобутки та втрати) (2012 р.).
Організатором круглого столу для вчителів м. Запоріжжя “Етика в школі”.
Викладачі кафедри беруть участь у проведенні заходів, організованих Запорізькою обласною організацією Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка (2013 р.), а проф. В. М.  Северинюк  є членом її правління.
Вказана діяльність співробітників кафедри має складову інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо популяризації КПУ.
Організовано рекламу університету шляхом підготовки та розміщення в Інтернеті відеофільмів “Світ очима наших професорів” (http://virtuni.education.zp.ua, http://www.youtube.com), кількість яких на сьогодні – 36, і робота над фільмами продовжується. 
Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо залучення громадян до вступу в університет проводиться кураторами  у гімназії “Контакт”, гімназії № 46, Січовому колегіумі м. Запоріжжя, школах Великобілозерського району Запорізької області, закріплених за кафедрою. 
Тільки за останні 2 роки було залучено до навчання в КПУ 17 осіб, серед яких 2 іноземних студента (Кім Хей Рім, Гвок Су Вон).
Викладачі кафедри здійснюють кураторство не лише навчальної роботи, а й допомагають молоді краще пізнати свій край, прививають любов до рідної землі, виховують патріотизм. 
Так за останній навчальний рік організовано три екскурсії до Запорозького краєзнавчого музею та до Музею зброї.
Викладачі кафедри підготовили студентів КПУ до участі в обласному літературно-дослідницькому конкурсі “Патріотизм у долі Запоріжжя”, на якому студентка Інституту права Дегтярьова Олександра зайняла  друге місце у номінації “2014 рік – час дій”.
У межах науково-навчальної міжнародної співпраці викладачами кафедри проводилося читання курсу лекцій з дисциплін: “Філософія” та “Конфліктологія” у національному університеті Хайфи (Ізраїль) (Haifa University (Israel) http://o53xo.nbqwsztb.mfrs42lm.slopty.ru/index.php/en/). Продовжується читання курсу лекцій з дисципліни “Філософія” у GLOBAL UNIVERSITY (Kiev-Washington)  (http://0s.o53xo.m5wg6ytbnr2w42lwmvzhg2lupexgkzdv.slopty.ru/).

За плідну працю на освітянській ниві члени кафедри мають Подячні листи, грамоти і нагороди, у тому числі  знак “Відмінник освіти України”.