Аспірантура, Докторантура

Відділ аспірантури і докторантури

Адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, каб. 701п (корпус Інституту права імені Володимира Сташиса), тел.: (061) 228-48-03

Історія відділу

Перелік освітніх програм підготовки докторів філософії зі спеціальностей відповідно до ліцензії

Галузь знань
Спеціальність
Освітня програма
Ліцензований обсяг
Сертифікат про акредитацію, термін дії
01 Освіта/ Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
15
Акредитована рішення НАЗЯВО протокол №8(13) термін дії до 17.05.2023 р.
03 Гуманітарні науки
035 Філологія
Мова і література (англійська)
10
Не акредитована
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
40
Акредитована рішення НАЗЯВО протокол №8(13) термін дії до 17.05.2023 р.
05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Психологія
15
Не акредитована
05 Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Соціологія
20
Не акредитована
06 Журналістика
061 Журналістика
Журналістика та соціальні комунікації
10
Не акредитована
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
15
Не акредитована
08 Право
081 Право
25
Акредитована рішення НАЗЯВО протокол №8(13) термін дії до 17.05.2023 р.
26 Цивільна безпека
262 Правоохоронна діяльність
Правоохоронна діяльність
20
Не акредитована
28 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
40
Акредитована рішення НАЗЯВО протокол №8(13) термін дії до 17.05.2023 р.

Щоб перейти на сторінку освітньої програми, натисніть на її назву

Нормативні документи

1. Положення про відділ аспірантури і докторантури Класичного приватного університету

2. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Класичному приватному університеті

3. Положення про проведення вступних екзаменів до аспірантури

4. Положення про відбіркову комісію Аспірантури

5. Положення про апеляційну комісію при проведенні вступних іспитів до аспірантури

Інформація для вступників

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2022 році

Перелік освітніх програм, за якими здійснюється набір у 2022 році

Вартість навчання

Перелік документів для вступу

Програми вступних іспитів до аспірантури

Строки вступної кампанії 2022 року

Розклад вступних випробувань 2022 року

Результати вступних випробувань, накази про зарахування 2022 р.

Освітній процес