Перелік освітніх програм ступеня „Доктор філософії”

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2021році вступної кампанії

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Сертифікат про акредитацію, термін дії

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма

Заочна форма

Доктор філософії

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

10

5

Не акредитована

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

20

20

Не акредитована

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

10

5

Не акредитована

05

Соціальні та поведінкові науки

054

Соціологія

Соціологія

10

10

Не акредитована

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика та соціальні комунікації

5

5

Не акредитована

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

10

5

Не акредитована

08

Право

081

Право

Право

15

10

Не акредитована

26

Цивільна безпека

262

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

10

10

Не акредитована

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

20

20

Не акредитована