Місія

Місія Класичного приватного університету - організація на найвищому рівні наукової, навчально-методичної, виховної діяльності, що грунтується на принципах гуманізму й демократизму та спрямована на виховання морально й фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян України, висококваліфікованих фахівців, готових до трудової діяльності та відповідальних за долю суспільства, держави й людства.